Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
der Lofodden. Smalle spleten met loodrechte, soms
overhangende wanden dringen diep in het anders on-
genaakbare land door, maar tallooze riffen en rots-
blokken maken de invaart dezer fjords zeer moeilijk.
Diezelfde hinderpalen breken echter ook de kracht van
stormen en baren, zoodat de fjords voortreffelijke
havens zijn. Op de ongeveer 1000 M. hooge rotsvlakten
aan de westkust verheft zich in 't ZVV. het eigenaardige
hoogland der Skandinavische Alpen. Het bestaat uit
onherbergzame, rotsige hoogvlakten, fjelds (= velden)
genaamd. Daarboven steken afzonderlijke kale toppen
uit, zooals de Sneehïdtan (— sneeuwhoed; 3300 M.),
waarop reeds ter hoogte van 1600 M. de sneeuw niet
meer smelt. Deze rotsige hoogvelden loopen door 't
geheeie schiereiland tot hoog in 't noorden. Ten N. van de
Drontheim-fjord worden zij smaller, en dragen den naam
van Kjölen (= scheepskiel.) Naar het O. loopt de Kjölen
trapsgewijze af naar de Eotnis'che golf. Deze, alsmede de
Oostzee, is omzoomd door eene van 12 tot .20 uren gaans
breede vlakte. De ondergrond is ook hier doode rots. Aan
de dunne laag teelaarde ontwoekert de vlijt van den
landman in de zuidelijke streken een ruimen oogst.
Alle gi'oote wateren van Skandinavië stroomen van
de oostelijke afhelling der Kjölen, bijv.: de Tornea-
Elf rivier), Umea-Elf, Angerman-Elf, Dal-Elf. De
Klara-Elf stroomt in het Wener-meer, de Glommen in
't Skagerrak.
Al deze rivieren ontspringen in de onherbergzame rotsen wildernis,
bruisen door nauwe dalen, hebben stroomsnelten en watervellen
(ïijukan-foss = rookende val (in de Maan-Elf), Voring-foss = brallende val,
(nabij den llardanger-fjord), Keel-foäs, 6-10 M. hoog, de hoogste waterval
in Europa) en vormen aan den voet van het hoogland langwerpige
meren. (Vergelijk de Skandinavische met de Alpenrivieren I