Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
tNED.MUS.v.ONO.snOPV,
j 17 .i
s SCHOOLMUSEUf'/l
1; t
Castle {njoe-kessl)j Sanderland, ShielcUr-Cft Hartleriool, voorname
kolenbavens. ! i ilKL^AlV' J
In Schotland: 'Eidinltur(dddmèutk^SlM-^O inw.), ge-
bouwd op zeer ongelijken grond; er zijn huizen, die zoo tegen de
rotsen ziju aangebouwd, dat ze aan den eenen kant 2 tot 3 verdie-
pingen hoog zijn, terwijl aan den anderen kant 2 0 tot 12 verdiepin-
gen op elkander zija gestapeld. Glasgow (ffles-go), de hoofdzetel
van den Schotsehen handel en de Schotsche nijverheid (545 000 inw.).
Aaa de oostkust: Dundee, Perth en Danferline, groote fabriek-
steden. Aberdeen (eööerdisn), groote visscherij (van den naam dezer stad
komt het woord labberdaan!).
In Ierland: Dublin (dubbliri) ^ door ligging en bouwtrant
eene der schoonste steden van Europa, aanzieulyke handel,
315 (TOO inw.
Belfast {belfdast, 175 000 inw.), linnen; Gal way {géUoe-eé), kortste
stoomvaart op Amerika; Valentia, begin van den trans-atlantischen telegraaf-
kabel; Cork, „het lersche Blachthuis."
Het Vereenigd Koninkrijk telt niet minder dan 20 steden, welke
ieder meer dan 100 000 inw. tellen, t. w.: Londen, Glasgow, Liverpool,
Manchester, Birmingham, Dublin, Leeds, Sheffield, Edinburgh, Bristol, Belfast,
Bradford, Stoke a/d Trent, New-Caalle, Dundee, Hull, Portsmouth, Leicester,
Sunderland en Brighton.
Tusschen 50 en 100 000 inw hebben de volgende 22 steden: Mcrthyr-Tydfil,
Rochdale, Croydon, Aberdeen, Nottingham, Preston, Bolton, Oldham, Norwich,
Cork, Blackburn, Huddersfield, Plymouth, Wolverhampton, Birkenhead, Halifax,
Greenock, Southampton, Stockport, Bath, Swansea en Leith, (Hoe verklaart
gij het buitengewoon groot aantal volkrijke steden in Engeland?)
X. HET KONINKRIJK DENEMARKEN.
694 Dm.;! 900 000 inw.
§ 1. Lifff/wf/. Het komnkrijk Denemarken bestaat
uit het noordelijk deel van 't schiereiland Jutland
(Kimbrisch schiereiland) en de Deensche eilanden. Onder-
hoorigheden, zijn de Faröer (= schapeneilanden), IJsland
en een deel van Groenland.
Bij den vrede van Weenen (1864), waarbij Denemarken Sleeswijk, Holstein
en Lauenburg verloor, werd ook de zuidgrens van Jutland veranderd. Denemarken
verloor zijn aandeel aan de Waddeneilanden, ten W. van Sleeswijk, en de afzonder-
lijke doelen van het ambt Ribe, op Sleeswijksch gebied; daarentegen verkreeg
het ambt Veile (aan de Kleine Belt) aanmerkelijke uitbreiding ten Z. van
Kolding; ook het eiland Arroë, vroeger tot Sleeswijk behoorende, kwam aan
Denemarken; Alsen en Fernem kwamen aan Duitschland.
p. BRUINS, Dnemaal den Aardbol oml II, 6e druk. 2