Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Alle katoenfabrieken op het vaste land van Europa zijn te zamen
nog niet half zoo machtig als die van Engeland alleen.
Id Z.-Wales houdt men zich vooral met zwaar ijzerwerk bezig (spoorstaven,
ijzeren bruggen en schepen!), Sheffield heet „de hoogeschool der meaaen-
suieden;" maar het eigenlijke inidfieJpunt der metaal-indüstrie is Birming-
ham. Alle mogelijke dingen van ijzer, koper, geelkoper, nieuw-zilver, zilver
en goud worden in onnoemelijke hoeveelheid vervaardigd in de fabrieken dezer
stad. Eene enkele fabriek levert bij^'. jaarlijks 50 tot 60 mill stalen pennen;
alle dagen worden ia Birmingham ougeveer 2 ) mill, spelden gemaakt.
Het middelpunt der katoenfabrieken is Manchester; den geheelen omtrek
dier stad, de graafschappen Lancashire {lénksjcr) en Cheshire {tsjcsjer) ^ noemt
men gewoonlijk de katoendistricten; voor meer dan een millioen mengchen is
hier de katooniodustrie de spil, waarom het leven draait. Voor wollen en
linnen stoffen is Leeds het groote middelpunt in Engeland, gelijk Dundee
het is in Schotland en Belfast in Ierland. Bradford werkt hoofdzakelijk
in fijne wollen stoffen, Nottingham vooral in kant, Dunferlinc voor-
namelijk in linnen (tafellakens!). Te Dundee winnen 350U0 arbeiders hun
brood door de linnenindustr e ; in dezelfde stad heeft in de laatste jaren de
vervaardiging van jutezakken (kofTiebaien) een' verbazenden omvang verkregen.
I)e bierbrouwerij is in Engeland ook een voorname nijverheidstak, vooral ts
Londen, Edinburgh en Dublin.
De Britsche handel is wereldhandel in den letterlijksten zin des
woords. Op alle zeeën waait de Engelsche vlag; de koopvaardij-
vloot telt 40 000 zeil- en stoomschepen (d. i. meer dan '/.-ï
schepen van alle zeevarende natiën!), beschermd door de ontzaglyk-
ste oorlogsvloot der wereld. De natuurlijke ligging van Engeland
is reeds zeer gnnstig voor den handel (70 uitmuntende havens, de zee
rondom bet land, midden tusschcn de voornaamste handeldrijvende landen gelegen!);
de kunst is de natuur nog iu ruime mate te hulp gekomen.
Engeland vereenigt het kanaalnet van Nederland met het spoorweg-
net van België; het heeft meer vuurtorens dan de geheeie Mid-
dellandsche Zee (560! daaronder de wereldberoemde Eddyetone by Plymouth
en de nieuwe drijvende vuurtorens voor de Mersey); de dokken van Londen
en Liverpool behooren tot de wonderen der wereld. De handels-
magazijnen zijn zoo reusachtig, dat men zelfs voor waren, die in
andere handelsteden een bescheiden hoekje vullen, bier ontzaglijke
pakhuizen heeft: bijv. het indigohuis te Londen, vijf verdiepingen
hoog, met duizenden kisten indigo gevuld; het ivoorhuis, met
onoverzienbare heuvels van die kostbare waar. In alle opzichten
is Londen de eerste handelstad der aarde, alleen niet in katoen