Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
groene grastapijten versierd, vooral in Ierland, yliet
groene Erin" {irin).
§ 4. Bevolking. De Engelschen, van Germaanschen
stam, zijn bedaard, beleidvol en vindingrijk, stout en
volhardend in hunne wel eens reusachtige ondernemingen,
vol liefde tot hun vaderland en trotsch op hunne voor-
rechten; daardoor echter ook hoogmoedig en vooringe-
nomen tegen al wat uit den vreemde komt. —■ Moedig
en behendig is de Schot, daarbij zeer trotsch op zijn
verleden. Eens waren de vermetele Bergschotten onder
hunne stamhoofden de schrik der Engelschen. —
De Ieren, oorspronkelijk zeer begaafd, zijn onder den
druk der armoede in vele opzichten vervallen; altijd
echter nog vroolijk en luchthartig en van onverstoor-
bare goedaardigheid.
De beschaving der lagere klassen laat veel te wenschen over.
De sedert 1872 velerwege ingevoerde algemeene leerplicht zal het
begin tot verbetering kunnen zijn.
§ 5. Veeteelt, Land- en Bergbouw. In de vlakten en heuvel-
landen zijn landbouw (tarwe!) en veeteelt (zwaar slachtvee!) hoofd-
takken van bestaan. Allerlei hulpmiddelen staan den Engelschen
landbouw ten dienste, allerlei verbeteringen (draineeriog, uitmuntende
landbouwwerktuigen!) zijn op den landbouw toegepast. De veeteelt
heeft zich vooral de veredeling der huisdieren ten doel gesteld
(tentoonstellingen, stamboeken van paarden en rundvee!).
Ofschoon de Engelsche landbouw en veeteelt aan die van alle
andere landen in Enropa ten voorbeeld kunnen strekken, voorzien
zij toch op verre na niet in de behoeften des lands.
De benoodigde tarwe wordt voor '/s desl uit het buitenland, hoofdzakelijk
uit N.-Amerika, Rusland en N.-Duitschland, ingevoerd. De waarde der jaar-
lijks ingevoerde tarwe staat bijna gelijk met de waarde van den geheelen
invoerhandel van Nederland (ongeveer 50 millioeu p. st.!). Iltt Engelsche
volbloed-paard, van gemengd Arabisch ra», houdt men voor het edelste ras in
Europa; het Engelsche werkpaard, een afstammeling van het Zeeuwsch-Vlaamsche