Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
oliezaden, hennep, vlas (bijzonder schoon in Vlaanderen!),
hop en verfplanten voort. Langs de Maas is eenige
wijnbouw (166 HA.!). Veeteelt bloeit vooral aan de
berghellingen en in de dalen, doch ook in Vlaandei'ens
vette beemden.
§ 4. Bevoïkinff. Vlamingen en Walen zijn de beide
zeer verschillende hoofdbestanddeelen der Belgische
bevolking; de eersten van Germaanschen, de laatsten
van Keltischen oorsprong. V^an de 100 inwoners spre-
ken er 50 Vlaamsch, 4.2 Fransch, G zoowel Vlaamsch
als Fransch en 2 Duitsch. Bij de Belgen vindt men
Fransche levendigheid en Nederlandschen ernst vereenigd.
België is het dichtst bevolkte land van Europa: er leven ge-
middeld 10 000 menschen op 1 □ mijl of 183 op de 100 HA.
De volksdichtheid is het grootst in Oost-Vlaanderen, waar op de
100 HA. 290 menschen wonen; het dunst bevolkt is Luxemburg
met 48 inw. op de iOO HA. De beide Vlaandereiis bevatten
bijna het derde deel der geheele bevolking, Brabant en Henegou-
wen te zamen insgelijks een derde deel, terwijl in de overige pro-
vinciën het laatste derde deel woont. De bevolking der steden
maakt insgelijks '/g deel der geheele bevolking uit. Het meest
bedroevende feit, door de volkstelling van 1866 gestaafd, was
voorzeker, dat van de 100 Belgen slechts 58 konden lezen en
schrijven , kinderen onder de 7 jaren niet eens medegerekend.
Ter vergelijking met ons vaderland dienen de volgende cijfers: in Nederland
wonen gemiddeld op 1 Q] mijl 6442 menschen of 118 op de 100 HA. Bij ons
heeft Z-Holland de grootste volksdichiheid, 252 inw. op 100 HA.; de gering-
ste volksdichtheid heeft Drente, 43 inw. op ICO HA. Van de 1 O Nederland-
sche miliciens konden in 1876 rnim 71 lezen en schrijven, 18 zeer weinig en
11 in 't geheel niet.
§ G. Nijverheid, l^elgië is de eerste fabriekstaat op
het vaste land van Europa; ijzer en steenkolen, in
rijken voorraad aanwezig, zijn de beide krachtige hef-
boomen dier buitengewone nijverheid.
Eeeds de Eomeinen vonden in de naburige Keltische streken de