Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
der Aardrijkskunde, getiteld: vHet TVereZdrond," waarvan onlangs bij
de Uitgevers dezes het eerste deel verscheen, tot leidraad gediend bij de
omwerking van alle kaarten.
De prijs van den alzoo vermeerderden, verbeterden en nog met twee
bladen aan te vullen atlas blijft f 1,90.
Gron., 1 Sept. 1878. Br.
Inhoud van Bruins' Atlas.
i. WERELDKAART (Oceanographie en Wereldverkeer). — 2. WERELD-
KAART (Grondsgesteldheid en Wereldverkeer). — 3 WERELDKAART
(De Volken der Aarde). — 4. WERELDKAART (Wind en Regen). — 5.
WERELDKAART (Verdeeling der Warmte op aarde). — 6. Verdeeling
van de WARMTE en den REGEN in Europa. — 7. EUROPA (oro-hydro-
graphisch.) — 8. EUROPA (Staalkundige verdeeling, Ethnographie en
Hoofdproducten. — 9. RIJN-, MAAS- en SCHELDE-DBLTA. — 10.
NEDERLAND (geologische kaart). — 11. HOOGTEKAART van Nederland.
— 12. LANDCOUWKAART van Nederland (met een bijkaartje voor de
VEETEELT in Nederland). — 13. Kaart van Nederlands HANDEL en
VERKEER. — 14. NIJVERHEIDSKAART van Nederland. — 15. NOORD-
HOLLAND, ZUID-HOLLAND en UTRECHT (met uitvoerige aanwijzing
der grondsoorten en cartons van Amsterdam, 's-Hage en Rotterdam). —
16. ZEELAND, NOORD-BRABANT en LLMBURG (met uitvoerige aan-
wijzing der grondsoorten). — 17. GRONINGEN, FRIESLAND, DRENTE,
OVERIJSEL en GELDERLAND (met uitvoerige aanwijzing der grond-
soorten, ook van den bodem der Zuiderzee, benevens eene schets van
het droogmakingsplan der Zuiderzee). — 18. DUITSCHLAND (natuurlijke
gesleldheid) met een carton van Berlijn. — 19. DUITSCHLAND (geolo-
gische kaart met geologische doorsneden van den Harz, het Saksisch
Erts-gebergte en het Zuidduitsche bekken). — 20. DUITSCHLAND (staat-
kundige kaart). — 21. OOSTENRIJK-HONGARIJE. — 22. BELGIË en
LUXEMBURG. — 23. ZWITSERLAND. — 24. GROOT-BRH'TANJE en
IERLAND (met een bijkaarlje van Londen en omstreken). — 25. ZWE-
DEN en NOORWEGEN. — 26. DENEMARKEN en IJSLAND. — 27.
FRANK RIJK(met een bijkaartje van Parijs en omstreken). — 28. ITALIË
(met bijkaartjes van den Mont-Cenis-tunnel, den St. Gotthards-tunnel en
een plan van Rome). — 29. Het PYRENEESCHE SCHIEREILAND. —
30. Het BALKAN-SCHIEREILAND. - 31. RUSLAND. — 32 AZIË
(natuurkundige kaart). — 33. AZIË (staatkundige kaart). — 34. NEDER-
LANDSCH-INDIË (met bijkaartjes voor de Volkenkunde en de Hoofdpro-
ducten en een carton van de Padangsche Bovenlanden). — 35. JAVA
(natuurkundige kaart). — 36. JAVA (staatk. verdeeling en booglekaart).
37. AFRIKA (met bijkaartjes van Zuid-Afrika, Beneden-Egypte en
't Sues-kanaal). — 38. NOORD-AMERIKA en WESÏ-INDIË. — 39 REPU-
BLIEK AMERIKA. — 40. ZUin-AMERIKA. — 41. AUSTRALIË (met een
bijkaartje van 't ZO. van Nw.-Holland). — 42. ALPENKAART. — 43.
Kaart der STAATKUNDIGE VEKANDERINGEN, ingevolge de tractaten
van Berlijn. —