Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12-2
De hoofdstad van Nw.-Zuid-Wales is Sydney (135 000
inw.), zeer schoon gelegen, in 't bezit eener uitmuntende haven,
in de nabijheid van rijke steenkolenbeddingen. Sydney ziet er
geheel Europeesch uit en heeft eene hoogeschool. Ten N. van
Sydney ligt New-Castle, aan den mond der Hunter-rivier,
welker geheele gebied rijk aan steenkolen is.
De kolonie Victoria^ ten Z. der Murray-rivier, de kleinste
der zeven koloniën, werd in 1851 van Nw.-Zuid-Wales gescheiden.
Op haar grondgebied woonden in 1836 slechts 117 blanken; in
1875 telde zij ruim 810 000 inw., waaronder 18 000 Chiueezen
en 1653 inboorlingen. De ontdekking der rijke goudvelden was
oorzaak dier buitengewoon snelle opkomst; schapenfokkerij en
wolhandel zijn echter de grondslagen voor duurzamen bloei. Vooral
de Bendigo-goudvelden, 35 uren ten N. van Melbourne [mél-
èurn)f te midden waarvan de volkrijke stad Sandhurst als met
een' tooverstaf is verrezen, zijn het groote aantrekkingspunt der
goudzoekers. Eeu tweede middelpunt der gouddelvers is Balla-
rat, 15 uren ten NW. van Melbourne, De kolonie bezit in
het Z. de ruime baai Port Philip, met de twee belangrijkste havens
van Melbourne en Geelong.
Behalve wol en goud, wordt uit deze havens ook veel talk en verduurzaamd
vleesch uitgevoerd. Melbourne ia met Geelong, Ballarat en Sandhurst door
spoorwegen verbonden, te zamen tellen zij bijna 320 000 inw., waarvan 220 000
in Melbourne alleen. Dc gouduitvoer van Victoria neemt thans langzaam af; de
woluitvoer daarentegen neemt nog met ieder jaar snel toe. De waarde der
uitgevoerde wol overtreft reeds aanzienlijk die van 't uitgevoerde goud; de uit-
voer van Australisch „blikjesvleesch" schij^it echter geene toekomst te hebben.
De kolonie Zuid-Australië is buitengewoon rijk aan koper,
vooral op het schiereiland Yorke (tusschen de golven Spencer en
St. Vincent. Duitsche volkplanters hebben hier met goed gevolg
den wijnbouw ingevoerd. Toch gaat de kolonie niet snel vooruit.
De hoofdstad is de zeehaven Adelaide (30 000 inw.), aan de
St. Vincent-golf,
Aan de noordpunt van de Spencer-golf ligt het nog kleine Port-Augusta,
waar de groote overlandtelegraaf begint, die in 1872 dwars door geheel Nw.-
Holland is aangelegd en die op de noordkust bij Port-Darwin eindigt.
Van hier leidt een onderzeesche kabel naar Koepang (op Timor) en verder
naar Baojoewangi (op Java), waar de aansluiting met de telegraaflijnen van
Nederl.-Indië plaats heeft.