Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
achtig khmaat; op vele bedraagt het verschil in tempe-
ratuur tusschen de warmste en de minst warme maand
des jaars gemiddeld niet meer dan 2 of 3° C.
§ B. Bevolking. De oorspronkelijke bewoners van bet vastland
zijn de Australiërs, van den binnengordel der Australische eilanden
(met uitzondering van Nw.-Zeeland) de Papoea's. De eersten staan
algemeen op een' lagen trap van ontwikkeling, doch naar lichaam
en geest is er eene duidelijke afneming in ontwikkeling ii erkbaar
van 't N. naar 't Z. en van 't O. naar 't W. Ofschoon zij brood
bakken , beoefenen zij den landbouw niet. Naam en familierechten
erven zg van moederszijde. De Europeesche kolonisten nemen
hen soms in dienst als veehoeders, maar als zoodanig betoonen
zi} zich bij uitstek trouweloos. Op Taamania zijn de Australiërs reeds
geheel uitgestorven. De bewoners van Nw.-Zeeland en van den bui-
tengordel der eilanden van Polynesië behooren tot bet Maleische
menschenras. Zij staan veel hooger dan de Australiërs en Papoea's;
vele dier eilanders zijn zeer welgebouwde, schoone menschen.
Nergens hebben de zendelingen meer vruchten van hunnen arbeid gepinkt
dan in Polynesië. De bewoners van sommige eilandengroepen, bijv. der Sand-
wich-eilanden, van de Gezelscbapseilanden en van Nw.-Zeeland, hebben allen
het christendom aan&;enomen. De aanraking met Ënropeanen is voor de Poly-
nesiërs echter over 't algemeen uadeelig geweest.
§ 6. Koloniën. Op geheel Nw.-Holland zwaait Engeland den
schepter. Van de zeven koloniën, waarin het Australische vast-
land thans wordt verdeeld, is Nw.-Zuid-Wales de oudste, Victoria
de belangrijkste. Strafkoloniën van verbannen misdadigers waren
het begin (in 1788); de smet van dezen oorsprong hebben de
Australische koloniën sedert lang uitgewischt. Veefokker^, land-
en bergbouw brachten vooral Nw.-Znid-Wales en Victoria snel tot
ontwikkeling; den krachtigsten stoot gaf echter de ontdekking der
ryke goudvelden in Victoria (1851).
De -woluitvoer van Australië, waar in 1798 de eerste schapen (acht merino's)
werden ingevoerd, bedraagt thans jaarlijks reeds meer dan 10(j mill. KG., d. i.
ongeveer ^/j van de jaarlijksche wolproductie van Engeland, Frankrijk of de
Vereenigde Staten, ongeveer even zooveel als de jaarlijksche productie van Rus-
land en aanzienlijk meer dan die van Duitschland. Ook de kwaliteit der
Australische wol is uitmuntend. — De goudvelden van Victoria leveren jaar-
lijks voor 70 tot 80 mill. gld. edel metaal op.