Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
120
nergens zoo talrijk als hier; daaronder behoort de eet-
bare kengoeroe of springhaas. Groote roofdieren komen
in Australië niet voor; alleen de dingo,. een dier van het
hondengeslacht, dat in grootte het midden houdt tusschen den wolf en den vos,
komt hier in aanmerking. Zeer lastig zijn de buiten-
rewoon groote mieren. Het zonderlinge vogelbekdier
leeft vier zwempooten en eenen snavel als die der een-
den. Een paar struisachtige vogels (de emoe en de kiwi)
hebben haren in plaats van vederen. In de meren en
poelen zwemmen zwarte zwanen. Aan delfstoffen is
Australië zeer rijk: men vindt er goud en koper in
overvloed; ook ijzer en steenkolen.
In Polynesië levert de broodboom op vele eilanden
het hoofdvoedsel der bewoners.
Sedert de vorige eeuw ziju vooral de ZO. kuststreken van Nw.-
Holland door Europeanen gekoloniseerd. De uit Europa ingevoerde
cultuurplanten: aardappels, granen en tabak, — tieren voortref-
feiyk Onder de ingevoerde huisdieren neemt het schaap de
eerste plaats in. Nw.-Holland met zyne droge grasvelden is het
sehapenland bij uitnemendheid. Australië voorziet de Engelsche
woifabrieken voor eeu aanzienlijk deel van de noodige grondstof.
Stearinekaarsen, gezouten en gedroogd vleesch zyn in de laatste
jaren belangrijke artikelen van uitvoer geworden.
§ 4. Klimaat. Over 't algemeen heeft Nw.-Holland,
ook voor Europeanen, een gezond klimaat. Groote
droogte en heete winden zijn er landplagen. In het N.
heeft men, gelijk in alle tropische landen, maar twee,
in 't Z. daarentegen vier jaargetijden. Door de ligging
des lands zijn deze jaargetijden echter juist tegengesteld
met die van Europa. Z.-Australië heeft winter, als wij
zomer hebben; in onze lente is het daar herfst; boven-
dien is het in Australië nacht, terwijl wij dag hebben.
De eilanden van Polynesië hebben meestal een paradijs-