Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
eene reeks van poelen op. Over 't algemeen missen
de Australische rivieren eene geregelde bedding. Alleen
de Murray {jmirreé), die uit de Australische Alpen
komt, ontvangt voortdurend uit dat gebergte een vol-
doenden watervoorraad, maar zelfs de grootste rivier van
Australië, de Darling, die zich in haren benedenloop
met de Murray vereenigt, heeft in het droge jaarge-
tijde gebrek aan water.
Eene andere groote rivier, de Victoria, bereikt zelfs de zee
niet, maar vormt ten N. der Spencer-golf eene binnenlandsche
delta van meren en moerassen, waaronder het groote meer Eyre (eer)
het aanzienlijkste is. Ten N. dierzelfde golf vindt men nog
de groote, maar ondiepe meren ïorrens en Gairdner {géerdner),
benevens vele kleinere.
§ 3. Voortbrengselen. Door de gebrekkige besproei-
ing zijn de vlakten in het binnenland deels woestijnen,
deels weinig vruchtbare grasvelden, begroeid met hard,
stekelig gras (stekelvarkengras; spinifex (spéinifeksjze^^ta de kolonisten).
Zelfs in de beter bevochtigde streken vindt men geene
aaneengeschakelde wouden. De boomen staan in vele
groepen en groepjes bijeen; meest langs rivieren en
andere waterloopen. Het Australische bosch vertoont
groote zeldzaamheden; het bestaat hoofdzakelijk uit
gomboomen, kasuarineboomen, grasboomen, boomva-
rens enz. Schaduw geeft het bosch in Australië bijna
niet; want de deels naaldvormige, deels rondachtige,
meest lederachtig droge bladeren keeren hunne punten
of scherpe kanten naar het zonlicht. Vele boomen
laten in den herfst niet de bladeren, maar den bast
vallen. Er zijn kersen, die de steenen buiten, het
vruchtvleesch binnen dragen! Niet minder zeldzame
vormen vertoont de dierenwereld. De buideldieren zijn