Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
eilanden, belangrijk als een wachtpost van Engeland tnsschen den Atlantischen
en den Grooten Oceaan.
XX. AUSTRALIË, 160 000 □ m.; 4 a 5 mill. inw.
^ 1. lAgyhiy. De naam Australië komt van bet
Latijnsclie woord unster (— het zuiden) en beteekent
dus zooveel als zuidland. Het werelddeel ligt dan ook
bijna geheel op het zuidelijk halfrond.
Gelijk Europa te midden der grootste landoppervlakte, zoo is Au-
stralië te midden der grootste wateroppervlakte gelegen. Ofschoon het
kleinste werelddeel, strekt Australië zich toch, door zijne verstrooide
ligging, over een aanzienlijk deel van de oppervlakte der aarde uit.
Het werelddeel bestaat uit een vastland (Nw.-Holland,
waarmede het eiland Tasmania of Vandiemensland natuur- en
aardrijkskundig een geheel uitmaakt) en uit eene eilandenwe-
reld (Polynesië of Oceanië), bestaande uit twee eilanden-
gordels, ten N. en O. van het vastland. De binnen-
gordel loopt van Nw.-Guinea tot Nw.-Zeeland in een
grooten boog om de noord- en oostkust van Nw.-Holland.
De buitengordel loopt eerst, van de Marianen of Ladronen-
(= dieven-) eilanden tot den Fidzji-archipel, met den
binnengordel bijna evenwijdig; van den Fidzji-archipel
tot het kale rotseiland Sala y Gomez loopt hij recht op
de kust van Zd.-Amerika aan. Geheel afgezonderd
liggen de Sandwich-eilanden, in de nabijheid van den
Kreefts-keerkring. De uithoeken van Nw.-Holland zijn:
kaap York in het N. aan de Torres-straat, kaap Wilson
in het Z. aan de Bass-straat, kaap Leeuwin in het ZW.
en kaap Vlaming in het NW.
^ 2. Schets van het vastland {Nio.-Holland). Naar
den algemeenen omtrek is Nw.-Holland te vergelijken
bij eene groote nier. De meestal steile kusten zijn
weinig verdeeld; alleen in het N. vindt men de aan-