Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
onder de 70 000 inw. zijn wel 7000 vreemdelingen van alle natiën
en tongen.
In 't Z. des lands wonen de bijna onafhankelijke, roofzuchtige Araucanen.
g. Paragruay, het Zuid-Amerikaansehe Mesopotamië (het
land tusschen de Parana, en de Paraguay), bezit bovendien een
gedeelte van den Gran-Chaco. Het land is ongelooflijk rijk aan
ijzer, waardoor deze republiek, met haar gezond klimaat en arbeid-
zame bevolking, misschien eene groote toekomst heeft, indien de
regeering de vrije handelsbeweging minder belemmert. Voorshands
is de Paragnay-thee of yerha maté (de bladeren van eene soort van hulst)
het belangrijkste handelsartikel. Hoofdstad Assnncion (assoentdóori),
h. Urug:uay is een vruchtbaar land, waar de landbouw echter
van veel minder belang is dan de veeteelt. De Uruguay scheidt
het land van de Argentijnsche republiek. De hoofdstad Monte-
video (92 000 inw.) is de beste haven aan den mond der Rio
de la Plata; groote uitvoer van gedroogd vleesch, huiden, talken
andere producten der veeteelt. (Met opzettelijk daarvoor ingerichte
schepen, voorzien van kunstige verkoelingstoestellen,' poogt men thans ook
versch vleesch uit Zd,-Amerika naar Europa over te voeren!)
i. Argrenfina of de lia Plata-staten. Het land van vee-
teelt bij uitnemendheid. Ontelbare kudden rundvee en paarden
grazen op de Pampas. Vroeger gebruikte men alleen de huiden,
horens en talk; thans voert men ook het gedroogde vleesch uit,
of bewerkt het tot vleesch-extract. De aanzienlijke hoofdstad
Buenos-Aïres (200 000 inw.) is eene belangrijke handelstad,
met grooten róvoer van allerlei producten der veeteelt en niet
minder grooten zwvoer van Europeesche fabriekgoederen.
§ 4. De zuidspits van Amerika. De westkust van Patagonië is buitenge-
woon verbrokkeld en onbeschrijflijk woest en onherbergzaam. De ontzaglijke
Cordilleras dalen hier tot middelmatige bergen af. Eindelijk breekt de oceaan
in de doolhofachtige straat van Magelhaens er door heen en verscheurt de
zuidelijkste punt van het werelddeel in verscheidene eilanden, den harren
Vnurlands-Archipel.
De allerzuidelijkste punt van Amerika, kaap Hoorn op het kleine eiland
l'Hermite, herinnert ons, evenals straat Le Maire en het Staten-eiland, aan
de ontdekkingen der Nederlandsche zeevaarders in deze streken.
De weinige bewoners van Patagonië en Vuurland staan onder geen wettig
gezag: de eersten zijn forscbgebouwde nomaden, die hun leven meestal te
paard doorbrengen; de laatsten zijn de naar lichaam en geest even weinig ont-
wikkelde Pesjerées. Ten O. van den Vuurlands-Archipel liggen de Falklands-