Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
Peru is bij uitnemendheid het land van fijnwollige schapen:
de lama*s en alpacVs worden gefokt; de huanaco's en vicuna's {vikóenjaas,
vandaar vigognewol) leven in 't wild.
De in vroeger eeuwen zoo bloeiende bergwerken zijn thans van weinig
beteekenis; van 't meeste belang zijn nog de zilvermijnen van Pasco (in 't
midden des lands). De uitvoer van guano of vogelmest, die hoofdzakelijk
op de Cincha- {tsjientsja-) eilanden wordt gevonden, begint reeds te vermin-
deren; daarentegen wordt de salpeteruitvoer van Peru van jaar tot jaar reus-
achtiger (in 1873 bijna 30 mill. KG !). De hoofdstad is Lima, „het Zuid-
Amerikaansche Parijs,'' met de havenstad Callao {kal-jd-o).
Een reuzenwerk is de spoorweg van Lima over de Andes tot in het dal van
deu Amazonenstroom: in 1870 begonnen, hoopt men het werk eerlang voltooid
te hebben. Het hoogste punt van den weg ligt 5440 M. boven den zeespiegel,
d. i. 744 M. hooger dan de top van den Mont-Blanc!
e. Bolivia. Op het grondgebied dezer republiek bereiken
de Andes hunne grootste hoogte en tevens hunne aanzienlijkste
breedte. Op de grenzen van Bolivia en Peru ligt het groote
bergmeer Titicaca, ongeveer 38 50 M. boven den zeespiegel. Ten
O. van dit meer verheffen zich de reuzentoppen van den Sorata
en den lllimani {ieljimdnï), beide omstreeks 7850 M. hoog, de
twee hoogste bergen der nieuwe wereld, welke alleen door enkele
toppen van den Himalaya in hoogte worden overtroffen. De hoogste
bergen van Europa, Amerika en Azië staan ongeveer tot elkander
als 3 , 4 en 5. De grootste rijkdom des lands zit in de bergen.
De bergwerken leveren nagenoeg alle metalen op. Veel salpeter
en guano. Zilvermijneo van Fotosi en bij de nieuwe stad Pla-
cilla, in de woestijn van Atacama. In 1870 stond hier nog maar
éene hut; in 1874 telde Placilla reeds 2300 inw. In verband hiermede en voor den
salpeter-uitvoer is aan de kust even snel de nieuwe havenstad A n tof agas t a (reeds
6000 inw.) ontstaan, welke de oude havenstad C o b i j a {coHga) bereids in de schaduw
heeft gesteld. De hoofdstad La Paz {paats) ligt ten Z. van het Titi-
caca-meer.
ƒ, riiili (tsjüi) bestaat uit een lang, smal kustland, de wes-
telijke afhelling van de Cordilleras, die hier slechts eene keten
vormen met talrijke vulkanen, waaronder de geduchte Aconcagua.
Het schoone, vruchtbare land heeft een droog, aangenaam en ge-
zond kHmaat; in 't N. regent het bijna nooit, in 't midden zelden, in
'tZ. zeer veel. De hoofdstad San-Jago is door een'spoorweg verbonden
met Valparaiso (= paradijsdal), de voornaamste zeehaven;