Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
der stad ia La Guayra. Var in as, in bet binnenland, is be-
roemd door zijne tabak.
Be Vereenigde Staten van Columbia. Deze republiek
(voor 1881 Nw.-Graaada geheeten) is de eenige staat van Zd,-Amerika ,
welke aan beide oceanen ligt. Het land is rijk aan edele metalen
en steenkolen, vooral aan de Magdalena-rivier. Ten W. van de hoofd-
stad Bogota verheft zich de vulkaan Tolima (bijna 5 500 M.),
de hoogste berg van Zd.-Amerika op het noordelijk halfrond.
Tot deze republiek behoort de reeds besproken landeogte van Panama,
waarop de twee steden Panama en Aspinwall, de beide eindpunten van
den Panama-spoorweg. Bij de golf van Darién {dariéen) is een der gunstigste
punten voor eene toekomstige kanaalverbinding tusschen de beide oceanen.
c. Ecuador {eekoeadóor = evenaar; omdat het land onder
de linie ligt). Op het gebied van dezen vrijstaat verheffen zich
verscheidene der hoogste sneeuwtoppen der Cordilleras, o. a de
beroemde Chimb0ra90 (6430 M.), de viertoppige vulkaan Pichincha {pitchiéntsjay
4800 M.), de reusachtige vuurberg Cotopaji (5670 M) eoz. De hoogge-
legen Andes-dalen hebben een aangenaam koel klimaat: daar Rebben
zich de inwoners dan ook meest verzameld; het kustgebied is zeer
heet. Nagenoeg onder de linie ligt, zeer hoog in 't gebergte, de
hoofdstad Quito (tóo), aan den voet van den vulkaan Pichincha.
Guayaquil [goe-a-ja-kiet^^ aan de golf van dienzelfden naam is de eenige
belangrijke zeehaven. Het voornaamste voortbrengsel des lands is de kinabaat;
stapelplaats Lója {Uga). (f)
d, PerA (peróe). Deze republiek bestaat hoofdzakelijk uit
hoogland. De Andes splitsen zich hier bij afwisseling in twee of
drie evenwijdige ketens, die zich later weder tot ontzaglijke berg-
knoopen vereenigen. Zoo wordt hier eene reeks van hoogvlakten
en hooge dalen gevormd, welke gemiddeld van 3500 tot 4000 M.
boven den zeespiegel liggen. De heete, zandige kust kent geenen
regen ; alleen door stofregeneude nevels wordt van Mei tot Oct.
het dorre land een weinig bevochtigd. Hoogerop vallen soms hevige
plasregens. Het eigenlijke hoogland (poena) heeft een droog en koel kli-
maat; hier ontladen zich echter bijna dagelijks ontzettende onweders.
(t) Vroeger Lota geschreven. Dit verschil doet zich ook in vele andere
Rpaansche namen voor. In het Spaansch is n.1. de als letterteeken afge-
schaft en door de j (uit te spreken als onze g) vervangen. Zoo schreef men
vroeger: Cotopasi, Mexico, enz.; thans Cotopaji, Mejico, enz.