Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
vuurgloed) heeft het laud zelfs zijnen naam te danken, In het
zand der stroomende wateren vindt men diamanten, vooral aan den
bovenloop van dc San Francisco-rivier, in den omtrek der stad Diamantina
(prov. Minas-Geraes, spr.: minas-zjerdis = algemeene mijnen). Het rijk
gezegende land is echter nog zeer dun bevolkt; op 150 000 □ m.
wonen slechts 10 mill, menschen. De inwoners zijn blanken,
negers. Indianen eu kleurlingen (zambo's). De slavernij is thans
afg-eschaft in dit keizerrijk {Brazilië is de eenige monarchale staat in
Amerika!). De pogingen der regeering ter beschaving der wilde
Indianen-stammen in het N. bleven tot dusver vruchteloos.
De hoofdstad Rio-Janeiro {rio dzjanéro = januari-rivier; de ont-
dekker Vespucci, 1 Jan. 1501, hield nl. de invaart der groote, schoone baai
van llio-Janeiro voor den mond cener rivier!) heeft eene onbeschrijfelyk
schoone ligging en bezit de grootste en schoonste haven der wereld;
eerste uitvoerhaven van „Rio-koffie;" diamantenhandel (275 000 inw.).
Fernambuco (ook: Pernamhuco), groote uitvoer van verfhout,
suiker en katoen. Bahia, uitvoer van suiker en (b'dai)tabak. Villa-Maria
(in het Wnocnland. prov. Matto-Grosso = groot wond), stapelplaats voor den
braakwonel {ipecacuanha).
§ 3. Guyana. Dit land ligt ten N. van Brazilië aan den
Atlantischen Oceaan. De Parimé-ketens scheiden bet van het
bekken van den Amazonenstroom. Aan de kust en langs dc
oevers der rivieren hebben Nederlanders, Engelschen en Franschen
vele suiker-, katoen-, koffie- en cacaoplantages aangelegd, overi-
gens is bijna het geheele land een natuurwond. Het binnenland
is zoo goed als ontoegankelijk. De kuststreek heeft een heet en
vochtig klimaat, voor Europanen zeer ongezond. De hoofdstad
van Britsch Guyana is Georgetown. Nederlandsch Guyana
(Suriname) heeft tot hoofstad Paramaribo (20 000 inw.).
Drie dagreizen boven Paramaribo heeft men goud ontdekt; de Amsterdamsche
„gouddelving-maatschappij in Suriname" ontgint dit nieuwe goudveld.
De hoofdstad van Fransch Guyana is Cayenne, berucht als
doodelijke verbanningsplaats.
§ 3. Be Zuid-Amerikaansche republieken. a). Venezuela
strekt zich uit langs de Noordkust, waar de Caraïbische Zee de
hoogst merkwaardige golf van Maraeaïbo vormt; verder behoort tot
deze republiek het grootste deel van het Orinoco-gebicd. De hoofd-
stad is Caracas, dat eene eeuwigdurende lente geniet. De haven
f. bruins, Driemaal den Aardbol om! II, 6e druk. 8