Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
éene plaats behoeft men slechts 2C8 M. hoog te stijgen, om uit de Golf van
Méjico den Grooten Oceaan te bereiken. Reeds sedert den tijd van Cortéz,
die zelf al een plan tot doorgraviog ontwierp, ziet men in deze landengte het
meest geschikte punt, om de beide oceanen door een kanaal te verbinden.
Na Cortéz zijn er vele plannen tot doorgraviog der landengte ontworpen; een
paar malen werd er zelfs een begin van uitvoering aan gegeven, maar de
feitelijke doorgraving, welke voor den handel van onberekenbare gevolgen zal
zijn, behoort nog aan de toekomst.
C. CENTRAAL-AMERIKÄ en WEST-INDIË.
Noord- en Zuid-Amerika worden door twee groote natuurlijke
bruggen verbonden. Centraal Amerika vormt als 't ware eene
reusachtige vaste brug. De lange keten der Westindische eilanden
zou men bij eene groote schipbrug kunnen vergelijken. Voor den
wereldhandel is echter de vaste brug van Centraal-Amerika eene
groote belemmering, terwijl de West-Tndische schipbrug het ver-
keer groote diensten bewijst.
Dc Atlantische kust vertoont twee aanzienlijke golven; de Golf van Honduras
de diepten; de Spaaosche zeelieden peilden zelfs vlak aan de kust geenen
grond!) en de Mosquito golf, beide onderdeelen der Caraïbische Zee. Kaap
Gracias a Diós (= Goddank) scheidt deze beide golven. Aan de kust van den
Grooten Oceaan is de Golf van Panama de grootste bocht. Overigens is de
westkust even rijk aan goede havens, als de oostkust daarvan misdeeld is.
Op de landengte van Panama, versmalt het vastland van Amerika zich op
enkele plaatsen tot de geringe breedte van slechts 8 uren gaans. Deze land-
engte is dus weinig anders dan een rotsmuur tusschen de beide ocean^'n. In
1855 heeft eene Amerikaansche maatschappij van Panama tot Aspinwall
of Colon met veel moeite eene spoorweg over de landengte aangelegd. Wel
heeft de "Panama-spoorweg sedert de voltooiing van den grooten
Pacific-spoorwe^ een gedeelte zijner belangrijkheid verloren, maar nog
altijd blijft hij van groot gewicht voor den wereldhandel. In 3 uur tijds reist
men hier van den eenen oceaan tot den anderen.
Ten N. der landengte van Panama bestaat Middel-Amerika uit
tafelland, met zeer hooge en steile randgebergten langs de kust
van den Grooten Oceaan. In deze westelijke randgebergten vindt
men eene groote menigte vulkanen. Aan de oostzijde zijn de
randgebergten veel minder hoog en steil; bovendien ligt langs de
Atlantische kust een breede zoom moerassig laagland. In het
droge jaargetijde (van Dec. tot Mei) zijn op de westkust de meeste
planten verdord en verschroeid; in den regentijd echter prijkt de