Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
rust te Mount-Vérnon (aan de Potomac, 10 uren ten Z. van de
hoofdstad). Charleston, voornaamste uitvoerhaven voor katoen
en rijst. New-Orleans (iijoeorlienz), stapelmarkt voor katoen,
de groote poort voor den uit- en invoer van 't geheele Mississippi-
dal, ligt in eene ongezonde, moerassige streek (gele koorts!); de
stad telt bijna 200 000 inw. Aan de Ohio liggen de belangrijke
steden Louisville (100 OuO) en Cincinnati (216 000 inw.)
„de koningin van het westen," met den minder deftigeu bijnaam
Porcópolis (= zwijnenstad). Nabij de vereenigiog van de Missouri
met de Mississippi ligt St. Louis (-t50 000 inw.), het middel-
punt van het Mississippidal. Chicago {tsjikégo), de groote
marktplaats voor 9 mill, menschen, waar 1 i groote spoorwegen
samenkomen, de grootste graan- en veemarkt der aarde (400 000
inw.). Milwaukee {milwdki, 100 000. inw.), in 1835 stond
hier alleen de hut van eenen pe'.shandelaar; thans dingt deze
„koningin der meren" met Chicago om dea voorrang! San-
Francisco (250 000 inw.), sedert 1846, het jaar van de ontdek-
king der goudvelden van Californië, snel vau een onbeduidend
plaatsje tot eene prachtige stad aangegroeid. Iu het gebied Utah
ligt New-Jerusalem (Salt-Lake-City), de hoofdzetel van de
secte der Mormonen.
5 4. Be republiek Méjico, ten Z. der Vereenigde Staten, door
den stoutmoedigen "Ferdinand Cortéz ontdekt en veroverd. Ten
tijde van Cortéz woonden in Méjiko {mégiko) de Azteken, van
wier kunstvlqt en beschaving nog thans de bouwvallen van oude
tempels getuigenis afleggen. De tegenwoordige bevolking is een
mengsel van blanken. Indianen en kleurlingen. Herhaalde staats-
omwentelingen hebben het rijk gezegende land geteisterd , zoodat
onveiligheid en straffeloosheid overal heerschen. De vruchtbare
grond is rijk aan voortbrengselen van allerlei aard (koffie, suikerriet,
vanielje, cacao) en bevat bovendien veel edel metaal.
Steden, iléjico, de zeer schoone hoofdstad (230 COO inw.). Vera-Cruz
(kroes) is de belangrijkste zeehaven aan de Golf van Méjico, gelijk Acapuico
aan den Grooten Oceaan.
In het Z. dezer republiek heeft men de merkwaardige landengte van
Tehuantepéc (teegoeantepéc), waar het vastland van Araerike nauwelijks
38 uren gaans breed is. Deze landengte is tevens het punt van scheiding
tusschen het bergstelsel van Noord-Amerika en dat van Middel-Amerika. Op