Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
handelsverkeer der groote republiek in eene halve eeuw zoodanig
ontwikkeld, dat Amerika reeds nu de tweede handelstaat der
aarde is en zelfs in sommige opzichten Engeland bereids overvleu-
geld heeft.
De ligging aan twee oceanen is voor Amerika's wereldhandel een onschat-
baar voordeel. £ven belangrijk is de omstandigheid, dat de Mississippi en de
St. Laurens van twee verschillende kanten tot in het hart des lands doordrin-
gen en elkander daar als 't ware de hand reiken. Vele kanalen bevorderen
het binnenlaodsch verkeer. Maar vooral het Amerikaansche spoorwegnet,
dat nog dagelijks met snelheid wordt uitgebreid, is, wat de uitnestrektheid aan-
gaat, zonder wedergade, hoewel de aanleg meestal niet soliede is. Ook het
opzicht op de spoorwegen is in Amerika zeer gebrekkig; nergens komen dan
ook meer spoorwegongelukken voor. De skaten ten O. der Mississippi worden
in alle richtingen van spoorwegen doorkruist. Het eigenlijke spoorwegnet van
het oosten eindigt bij Omaha-City (nabij de samenvloeiing van de Nfbra«»ka of
Flatte-rivier met de Missouri). Hier begint de Pacific-railroad
{pesiffik-réelrood, d. i. spoorweg van den Stillen Oceaan), de reusachtige ver-
bindingslijn tusschen de beide oceanen, waarlangs het mogelijk is, onafgebroken
door te stoomen van New-York tot San-Francisco. De reusachtige Pacific-
spoorweg wordt in twee hoofddeelen onderscheiden: het langste (oostelijke)
deel heet Union Pacific {jóeniun pmffik) en loopt van Omaha-City tot
Prómo\itory-Point (ten N. van het G/oote Zoutmeer); hier begint het kortere
(westelijke) deel, de Central-Pacific {sevirel-p^'siffik), loopende van
Prómontory-Point tot aan San-Francisco. De Union-Pacific doorsnijdt de onaf-
zienbare prairiën van Nebraska, beklimt het Rotsgebeigte in het gebied van
Wyoming en doorsnijdt verder de hoogvlakte van Utah. Bij Prómontory-Point
duidt een spoorwegbalk van gepolijst laurierboomenhout uit Californië, beslagen
met zilver uit Nevada, waaraan met een' grooten gouden spijker van Califcrnisch
goud de spoorstaaf bevestigd is, de vereeniging der beide deelen van het reu-
zenwerk aan. In ruim vijf jaren tijds werd deze spoorweg voltooid (1864
tot 1869)!
Sedert de voltooiing van den Pacific-spoorweg is het mogelijk geworden, in
SO da^en eene reis rondom de aarde te volbrengen.
Als men zulk eene reis van Londen begint, kan men door den Mont-Cenistunnel
over Brindisi in 7 dagen te Sues komen. Van Sues naar Bombay breogt ons
de paketbüot in 13 dagen. In 3 dagen sporen wij dwars door Britsch-Indië,
van Bombay naar Calcutta. De paketboot brengt ons weder in '3 dagen van
Calcutta naar Hongkong; in 6 dagen legt zij den afstand van Hongkong
naar Jokohama af, Vervolgens hebben wij 22 dagen noodig om, alweder met
de paketboot, de reis dwars door den Grooten Oceaan van Jokohama naar San-
Francisco te volbrengen. De reis van San-Francisco naar New-Yoik langs den
Pacific spoorweg duurt 7 dagen. Van New-York kunnen wij in 9 dagen;
gedeeltelijk per stoomboot, gedeeltelyk per spoortrein, in Londen terugkeeren.
Dan zijn wij juist 80 dagen op reis geweest. Zoo we echter onze horloges
gedurig met den tijd gelijk hebben gezet, dan zal het schijnen, alsof de reis