Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
steen kolen rijkdom der Vereenigde Staten is wel twaalf maal zoo
groot als die van Europa; de grootste steenkolenbeddingen liggen
langs de W.zijde van de Alleghanies, langs de Ohio en in Illi-
nois. Westelijk Pennsylvanië en het zuiden van Ohio zijn het
land van de petroleum. In 't ZW. van Wyoming, waar de Paeific-spoor-
weg de Green-river snijdt, ligt eene petroleumhoudende steenlaag, 50 oren
lang en 15 uren breed; uit 1000 KG. steen verkreeg men bij proefneming 175
KG. glasheldere petroleum!
k. Nijverheid, De jonge Amerikaansche industrie ontwikkelt
zich met reuzenkracht. Haar omvang is in de laatste twintig
jaren meer dan verdubbeld; in enkele opzichten stelt zij reeds nu
de nijverheid van Europa in de schaduw. Terwijl bijv. de katoen-
fabrieken in Europa langzamerhand tot ontwikkeling en grootere
volmaaktheid kwamen, zijn de meeste Amerikaansche fabrieken
terstond op groote schaal ingericht en van de nieuwste en beste
machines voorzien. Amerika's industrie was dus, om zoo te spre-
ken , terstond bij bare geboorte volwassen.
De Amerikaansche katoenindustrie heeft hare hoofdze-
tels in Massachusetts, New Hampshire en de overige staten van
Nw.-Engeland, alsmede in de middelstaten. Lowell, in Massa-
chusetts, is het „Amerikaansche Manchester."
De wolindustrie zetelt hoofdzakelijk in de staten New-York en
Pennsylvanië, doch bloeit ook zeer in de overige middelstaten en in Nw.»En-
geland. In het zijdefabrikaat staat New-Jersey bovenaan. Ijzer-
fabrieken bezit Pennsylvanië het meest; deze staat bewerkt wel deelen
van al de ijzerwaren der Vereeniyde Staten. Eéne enkele spijkerfabriek te
"Wheeling (in West-Virgioië aan de Ohio) levert wekelijks 1000 vaten spijkers.
De fabriek van naaimachines van Singer leverde in 1874 bijna de helft van
alle Amerikaansche naaimachines, nl. 241 679 stuks; de fabrieken van dien
aard in geheel E»>ropa te zamen ongeveer 15 000 stuks. Uit de werkplaatsen
van Bush-Hill (bij Philadelphia) zijn in een jaar reeds meer dan 100
locomotieven gekomen en gedeeltelijk aan bestellers uit Europa afgeleverd.
Dat in Amerika de hout- en lederbewerking tot eene verbazende hoogte zijn
gekomen, zal niemand verwonderen. New-York is de eerste ledermarkt der
aarde. Het middelpunt van de Amerikaansche boekdrukkerij en boekhandel
is Philadelphia „het Amerikaansche Leipzig."
I. Handel en Verkeer. De overgroote rijkdom aan belangrijke
uitvoerartikelen (katoen, petroleum, meel, vleesch en spek, graan, visch,
huiden en leder, tabak, rijst, steenkolen, hout, allerlei metalen enz),
gevoegd bij de gunstige ligging voor den handel, hebben het