Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Califoinië verbouwt uitmuntenden wijn, en de Obio wordt ook
met betrekking tot den wijnbouw „de Amerikaansche Eijn" genoemd.
Over 't algemeen wordt de Amerikaansche landboaw nog zeer gebrekkig uit-
geoefend, wegens den overvloedigen rijkdom aan vruchtbaar land. In het verre
wesien drijven de squatters (= neerhnrkers, d. i. menschen, die zich op een
onbeheerd stuk land neerzetten) eene soort van vlottenden roofbouw, daar zij
het eene stak land verlaten om zich op het andere te vestigen. In de oudere
staten daarentegen is al het land in vaste handen, en daar is de landbouw
min of meer op Europeeschen voet ingericht. In de nieuwere staten en de
gebieden bezit de Unie nog groote uitgebreidheden van zoogenoemd congres-
land (= openbare of staatslanderijen). De Unie laat n.l. het hnd opmeten
of afdeelen in vierkanten van 36 Q] Eng. mijlen {townships = stadschappen).
Deze vierkanten worden weder in 36 kleinere vierkanten (sectiën), elk van 1
Q Eng. mijl of 61-0 acres (= bijna 360 HA ) verdeeld en in 't openbaar
verkocht. Elke zestiende sectie van een township (spreek uit: tdunsjip) wordt
niet verkocht, maar bestemd ten dienste van het schoolwezen. De opbrengst
der verhochte landerijen wordt grootendeels gebruikt tot het aanleggen van
w^gen, maar ook van dat geld wordt nog weder een aanzienlijk gedeelte
bestéed ter bevordering van het volksonderwijs.
De houtrijkdom van Amerika is verbazend groot: de
Amerikanen hakken er echter zoodanig met de groote bijl op in
en zorgen zoo weinig voor de boschcultuur, dat in eenige streken
reeds gebrek aan hout komt. In Californië en Oregon vindt men
de oudste en hoogste boomen der aarde (reuzenboonien of mam-
moetboomen).
h. Veeteelt, Onder de huisdieren bekleedt in Amerika het
z w ij n de eerste plaats. De Vereenigde Staten bezitten meer
varkens dan geheel Europa; in 't geheel wel 30 millioen, de
meeste in het Ohio-gebied. Alleen in de stad Cincinnati wordt
jaarlijks wel Yg mill. zwijnen geslacht; hierom noemt men deze
stad wel eens schertsenderwijze Porcopolis (= zwijnenstad). De
schapenfokkerij is in de noordelijke binnenstaten algemeen; ook
zeer belangrijk in Californië. Bundvee en paarden fokt men voor-
namelijk in Nw.-Engeland en in de mid deïst aten (zie blz. 101),
i. Bergbouw. Californië*s goudrijkdom is wereldbekend ; Nevada
bezit meer zilver dan alle andere landen der aarde te zamen:
ook in Oregon wordt veel edel metaal gevonden. In den staat
Missouri (25 uren ten ZW. van St. Louis) zijn twee bergen, die byna
geheel uit ijzererts bestaan. Even rijk als aan ijzer, is het ge-
bied van den bovenloop der Mississippi aan koper en lood. De