Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
te Washington opgemaakt. Heeft geen der candidaten de vereischte meerder-
heid , dan benoemt het hais der representanten den president uit de drie can-
didaten, welke de meeste stemmen verkregen; in dit geval brengt elke staat
slechts éene stem uit. Indien geen der candidaten voor de waardigheid van
vice-president de vereischte meerderheid heeft, dan wordt hij gekozen door den
senaat uit de twee candidaten, welke de meeste stemmen verkregen. Presi-
dent en vice-president moeten ten minste 35 jaren oud en 14 jaren in
het bezit van het burgerrecht zijn. De president geniet een jaai-lijksch inkomen
van 25 OCO dollars en bewoont het Witte huis {White-house) te Washington.
De vice-president, die jaarlijks 8000 dollars trekt, wordt president bij overlij-
den of ontstentenis van den president vo'or den afloop zijner ambtsbediening;
in dat geval verkiest men een nieuwen vice-president. De president benoemt
zijne ministers {secretdries = geheimschrijvers) in overleg met den senaat.
De regeeringen der afzonderlijke staten zijn naar het voorbeeld van de
algemeene regeering der Unie ingericht. Elke staat heeft eenen gouverneur,
een huis van representanten en eenen senaat. De wetten en verordeningen der
afzonderlijke staten mogen niets bevatten, wat met de algemeene landswetten
in strijd is; niettemin bezitten de staten in hunne bijzondere aangelegenheden
eene groote mate van zelfstandigheid.
g. Landbouw. De grootste kracht der Vereenigde Staten ligt
in den landbouw. Het katoen staat onder de Amerikaansche
landbouwproducten bovenaan. Voor het uitbreken van den grooten
burgeroorlog (van 1861 tot 1865) kon de Amerikaansche planter vol
trots en naar waarheid spreken van zijn „koning katoen," die de
wereld beheerschte. Sedert heeft Amerika in de katoenproductie
een' geduchten mededinger gekregen in Britsch-Indië, en op de
Ëuropeesche markt zal het wel nimmer de alleenheerschappij her-
krijgen, die het voor 1861 uitoefende: toch is bet Amerikaansche
katoen nog altijd het meest gezochte, nog altijd is Amerika het
katoenland bij uitnemendheid. De lage strandeilanden van Zuid-
Carolina brengen het allervoortreffelijkste katoen {Bta-hland) voort.
De suiker is het hoofdproduct van Louisiana; ook in de lage
streken der andere Golfstaten en in Californië wordt veel suiker-
riet gekweekt. In de Carolina's verbouwt men de allerbeste rijst.
Maryland en Virginië, Kentucky en Tennessee staan vooraan in
de tabaksteelt, gelijk Kentucky en Missouri in de hennepteelt.
Ontzaglijk is de hoeveelheid mais en tarwe, welke de westelijk
Mississippi-staten, de staten aan de Ohio en de middelstaten ver-
bouwen ; in groote hoeveelheden komt het Amerikaansche meel niet
alleen in Engeland; maar ook op het vaste land van Europa.