Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
kern van het Amerikaansche volk (de yankees, spr.
jénkiez).
De yankees zetelen hoofdzakelyk in de noordoostelyke staten
(Nw.-Engeland), maar zij verspreiden zich toch door de geheele
republiek en drukken der Amerikaansche maatschappij overal een'
eigenaardigen stempel op. Volgens de opgaven der volkstelling
van 1870 houden zich thans 13'/^ mill, menschen in Amerika
met eene productieve werkzaamheid bezig; onder dat getal zijn
begrepen 2 698 000 in het buitenland geborenen. Het aantal
Duitschers is in Amerika zeer aanzienlijk (bijna 4 mill.); Nederlan-
ders zijn er omstreeks 35 000. De laatsten wonen vooral in
Michigan (Grand-Rapids, Holland, Grandhaven), Wisconsin (Milwaukee,
Sheboygan), Illinois (Chicago) en Iowa (Pella). Te New-York wonen nog afstam-
melingen van Nederlandera ui't den tijd, toen die stad nog Nieuw-Amsterdam heette.
e. Verdeeling. Het geheele gebied der Vereenigde Staten is
thans staatkundig georganiseerd en wordt verdeeld in 38 staten
en 11 territoriën (gebieden). Tot deze laatste behoort sedert 1871 ook
het voormalige bondsdistrict Columbia (met de stad Washington).
Gewoonlijk worden deze staten en territoriën in 7 groepen ge-
rangschikt. 1). De zes staten van N w.-Engeland: Maine
{meen), New-Hampshire {njoe kémsjer), Vermont {vi'irrmont), Mas-
sachusetts {meuetsjóezeU), Khode-Island {rood-dilend) en Connecticut
{konnéktikoetj. In deze zes staten is de hoofdzetel der wel jonge,
maar verbazend krachtig ontwikkelde Amerikaansche industrie,
yooral in Massachusetts en Rhode-Island.
Om een denkbeeld te geven van den reusachtigen omvang van sommige
Amerikaansche fabrieken diene, dat eene der grootste katoenfabrieken jaarlijks
58 mill. M. katoen drukt, d. i. aanzienlijk meer dan de gezamenlijke katoen-
drukkerijen van Berlijn; er zijn fabrieken met 4000 tot CuOO arbeiders.
2). De vijf middelstateu: New-York {nujnrk), New-Jersey
{njoe dzjurrsi), Pennsylvanië, Delaware {délleweer) en Maryland
{mérilend), benevens het gebied {territory) Columbia. Handel,
land- en bergbouw (ijzer, steenkolen en petroleum in Pennsylvanië, tabak
in MarylandI) gaan hier met eene groote nijverheid gepaard.
3). De zes zuidelijke Atlantische staten: Oost-
Virginië, West-Virginië, Noord-Carolina, Zuid-Carolina, Georgië,
en Florida. In deze staten heerscht de plantage-bouw (tabak in
Oost-Virginic; rijst en katoen in de beide Carolina's; katoen, rijst en sniker