Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
Reeds in de naaste toekomst zal dit bekken waarschijnlijk in alle opzichten
het zwaartepunt der Vereenigde Staten worden
Onder de takken van de Mississippi is thans de Ohio, „de
Amerikaansche llün," verreweg de belangrijkste voor het handels-
verkeer.
Aan den bovenloop der Yellowstone, een der hoofdtakken van de groote Mis-
souri, kent men sedert 18711 een vulkanisch wonderland, dat in grootschheid
zijns gelijke niet heeft: de Geysers op IJsland zijn onbeduidend in vergelijking
met velo der heete springbronnen in het Nationale Park, zooals die Geyser-
streek sedert 1»72 genoemd wordt.
Behalve de Mississippi zelve en hare takken, behooren tot haar
bekken nog vele andere rivieren, welke eveneens in de Golf van
Méjico uitloopen. Daaronder zijn de aanzienlijke rivieren van Texas.
Zij komen meest van een dor, eentonig tafelland, de zoogenaamde
„afgebakende vlakte" {Staked Plain). De grensrivier tusschen de
Vereenigde Staten en de republiek Méjico, de Rio Grande
(=: groote rivier), komt van het noordelijk gedeelte vau het tafel-
land van Anahuac.
3. Het gebied van den Grooten Oceaan
ligt ten W. der Cordilleras en bestaat grootendeels uit
barre woestijnen, waarin verscheidene groote meren
liggen (het Groote Zoutmeer, Pj'ramide-meer). Ten W. van
het woestijngebied verheft zich de Sierra Nevada, en
dicht langs de kust van den Grooten Oceaan loopen het
Cascaden- (= watervallen-) gebergte en het kustgebergte
van Californië. Uier rolt de groote Oregon of Columbia
hare wateren zeewaarts.
c. Klimaat. In zulk een groot land als de Ver-
eenigde Staten moet het klimant natuurlijk zeer uiteen-
loopen. De groote republiek toch reikt bijna van den
Kreeftskeerkring tot 50° NB., als men het poolland
Aljaska buiten rekening laat. In de groote vlakte van
de Mississippi heeft de wind, zoowel van 't N. als van
'tZ., vrijen toegang; ook in de richting van 't O. naar
't VV. ontmoet hij in den grooten afstand tusschen da