Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
Nieuw-Schotland, met zijne steile rotsachtige knsten, door de zeer
diepe Fundy-baai (Mer de sterkste afwisseling van eb en vloed; spring-
vloeden van 15 tot 22 M. hoogte!) van Nieuw-Brnuswijk gescheiden;
vroeger heetten Nw.-Schotland en Nw.-Bninswijk te zamen Ac dia;
3. Me'lville en 4. Boothia Felix (spr.: Uezhiee-fUiks), die beide, met
eeuwigdurende sneeuw en ijs bedekt, in den Noordpool Archipel
vooruitsteken; op Boothia Felix vooral, is de koude onuitstauiibaar
streng Aan den NO.hoek van Labrador ligt hot eiland New-
Foundland {njóe fdudlend = nieuw gevonden laod), ra eer dan 8 maal
zoo groot als Nederland, met steile kusten, vele bosschen, bijua
altijddurende nevels, beroemde honden, en de belangrijkste vis-
scherij der aarde (kabeljauw!). Deze visscherij wordt hoofdzakelijk
uitgeoefend op de Groote Bank van New-Foundland. De belang-
rijke, in den vischtijd voorbeeldeloos drukke havenplaats St Johns
ligt op de O kust van New-Foundland; noordelijker ligt Trinity-
Harbour {trinniti'hdrher =■ drieëenheidshaven), waar de transatlantische tele-
graafkabel eindigt, die bij Valentia (op de ZW. kust van Ierland) begint.
Ten N. van Nw-Schotland liggen de eilanden Cap-Breton en het Prins
Edwards-eiland, evenals New-Fouodland en de Fransche eiiandjes Miqutlon en
Saint Pierre (hier het eiodpnnt van den Franschen transatlantischfn telegraaf-
kabel. welke bij Bres^ eenen aanvang'neemt!), belangrijk door de visscherij.
De dichte nevels, de vele banken, alsmede ijsber£,en uit dö poolzeeën, maken de
scheepvaart in deze streken zeer gevaarlijk Ten Z. van het schiereitaod Melville
ligt voor deu ingang der Hudsonsbaai het groote, maar onherbergzame eiland
Southampton {sduzhemtn). De eilanden Vaocóuver en Koningin Charlotte
liggen aan de W.kast, die een veel gematigder klimaat geniet dan de O.kust en
het binnenland Van den natuurlijken rijkdom der beide laatstgenoemde eilan-
den wordt echter nog weinig partij getrokken.
Met uitzondering van New-Foundland, waartoe ook het oostelijk
gedeelte van Labrador behoort, en de veel zuidelijker gelegen
Bermuda's, is thans geheel Britsch-Amerika opgenomen in het
bondgenootschap der Dominion of Canada (= gebied van Canada).
De belangrijkste deelen der Dominion zijn de provinciën Ontario
(vroeger Opper-Canada) en Quebec (vroeger Neder-Canada). De vrucht-
bare landstreken aan den grooten Sint Laurens en de Canada'sche
meren worden van jaar tot jaar meer bebouwd en bevolkt. De
hoofdstad der Dominion is Ottawa {óttavm)^ tevens de hoofdzetel
aan den zeer belangrijken Cauada'schen houthandel. Aan den St.