Boekgegevens
Titel: Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Auteur: Bruins, F.
Uitgave: Groningen: P. Noordhoff & M. Smit, 1878
6e, herz. dr
Opmerking: II
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2489
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200395
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van de aarde
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Driemaal den aardbol om!: aardrijkskunde voor de volksschool in drie ineensluitende leerkringen
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
De nakomelingen der Romaansche volkplanters heeten Kreolen (van het
Spaansche woord cria = nakroost, of eigenlijk met minachtende beteekenis:
gebroed). Er zijn in Amerika omtrent 13 mill, negers en bijna even zooveel
inwoners van gemengd ras. Dit gemengde ras draagt verschillende beoamiogen:
mestiezen in Méjico, Guatemala eo Peru; mulatten in 't Z. der Veree-
nigde Staten en W.-Iodië; zambos in Brazilië, alwaar de verpienging der
rassen het sterkst is.
B. NADERE BESCHOUWING VAN NOORD-AMEKIKA.
§ 1. De koollanden. Aan de NO. zijde van liet vastland ligt
een aantal groote eilanden: Victoria- en Prins Alberts-land,
Bank's-eüand, Prins Wales-land, Melville-eiland, Cockburn-land,
Noord-Devon (devvn), Noord-Cornwall, enz. Tusschen deze
eilanden vormen verschillende straten den Noordwest doortocht
{Norih-ff'esi-Passagej in 1864 door Mac Clure ontdekt), welke echter als
zeeweg onbruikbaar is door het vele poolijs. De breede Baffins-
baai scheidt de genoemde eilanden van Groenland, waarschijulijk
het grootste eiland der aarde (zh 40 000 □ m.!). Dit uitgestrekte
land behoort aan Denemarken; het is weinig meer dan eene ont-
zettende sneeuw- en ijswoestijn. De kusten worden bewoond door
Eskimo's, een goedaardig en tevens scherpzinnig volk, dat zich
huiselijk weet in 'te richten waar andere volken voor de barheid
van klimaat zouden bezwijken.
Lage aarden hutten zijn de woningen der Eskimo's; de robben- of zeehon-
denvangst is hunne hoofdbron van bestaan. Daardoor verschaffen zij zich pels-
werk tot kleeding, vleesch tot spijze, traan tot drank en verlichtiog hunner
hutten in de eindelooze poolnachten. Hans Egede uit Noorwegen maakte hen
in 't begin der 18e eeuw bekend met het christendom. Sedert zijn aan de
"W.-kust een aantal zendingsposten ontstaan : J u 1 i a a n sha ab, Frederiks-
haab, Godhaab (= goede hoop) eoz. De korte zomer brengt leven zelfs
aan Groenlands barre kust. Dan verschijnen daar (zelfs te Godhavn, d. i.
goede haven, op het eil. Disko op 70® NB.) talrijke schepen uit Denemarken,
Noorwegen en Engeland ter walvisch- en robbenvangst,
§ 3, Britsch Noord-Amerika. Dit reusachtig gebied, nagenoeg
zoo groot als geheel Europa, strekt zich uit van de groote Cana-
da'sche meren tot de kusten der N.-IJszee. Ongeveer in 't midden
ligt de groote Hudsons-baai, die door de Hudsons-straat met den
Atl. Oceaan in verband stïiat. Britsch-Amerika bezit 4 aanzienlijke
schiereilanden: 1. het groote, barre Labrador, in 't binnenland
meest onbewoond; 2. het bosehrijke, gedeeltelik goed bebouwde