Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
9v
Die voortreffelijke leer, door de Apostelen na je-
zus dood ook onder de lïeidenen uitgebreid, was toen
reeds tot deze ^ gewesten doorgedrongen, om naar
het plan van God overal bekend te worden, en daar-
door het geheele menschdom op te voeden tot hun
tijdelijk en eeuwig welzijn. Daartoe had Ilij onder
het wisselend lot der volJieren medegewerkt, en ge-
lijk wij vroeger reeds'aanmerkten, was de overheer-
sching van oostersche en westersche volken door de
Homeinen zeer bevorderlijk daartoe. Zelfs onder de
Romeinsche legerbenden, die van het eene rijk naar
het andere gezonden werden, was de Christelijke
Godsdienst reeds eenigzins bekend, en daardoor
was die leer in DuUschland tevens eenigermate door-
gedrongen.
Beklaagt dus niet het lot der eerste bewoners
dezer landen, omdat zij thans onder de overheer-
sching der Franken geraakten. De Romeinsche be-
schaving was voordeelig voor hun tijdelijk welzijn
geweest, maar nog veel weldadiger was het Chris-
tendom voor hun tijdelijk en eeuwig geluk. Daar-
door werden vooral hunne zeden veredeld, hunne
maatschappelijke inrigtingen verbeterd en de be-
schaving won er des te meer door aan. Bij alle vol-
keren der aarde, die deze Godsdienst aannamen,
zag men bewijzen van haren zegenrijken invloed, —
en thans nog zijn de Christenvolken veel beschaaf-
7