Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
Ware vaderlandsliefde bestond er onder hen zeer
weinig meer; en waar deze ontbreekt, wordt zelfs
het grootste volk zwakker dan een kleiner, dat
daardoor bezield, het algemeene belang boven het
bijzondere stelt, en door dien geest gedrongen alles
over heeft voor het behoud der vrijheid van land
ea volk.
Omdat de Romeinen zich door heorschzucht en
trotschheid gehaat maakten bij de volken, die zij
overheerschten, waren deze des te meer genegen
om hen aan te vallen, te verzwakken en alzoo de
vrijheid te herwinnen. Krachtigen tegenstand kon-
den de Romeinen ten laatste zelden bieden, omdat
zij hunne legers noodig hadden ter beteugeling der
oneenigheden in Iran eigen rijk.
De magt en invloed der Romeinen liet zich hier
van tijd tot tijd minder gevoelen, en terwijl de
Franken en Saksers uit DuitsMand zich hier met de
Friezen en Batavieren vermengden, werd eindelijk
het RomeinscJie rijk door BuitseJie volksstammen ge-
sloopt. De Franken, verder zuidwaarts getrokken,
veroverden Gallië, vestigden zich daar en gaven er
den naam van Frankrijk aan. Zoo geraakten de be-
woners dezer landen onder de magt der Franken,
en ook dit was geheel tot hun geluk, omdat zij
daardoor bekend werden met de Christelijke Gods-
dienst.