Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
95
men, op de vorige voorwaarde vrede met hen slo-
ten en hen na dien tijd beter behandelden.
Ofschoon de Romeinen in Godsdienst en zeden
weinig meer gevorderd waren, zij waren evenwel
met kunsten en wetenschappen veel meer bekend
dan de Friezen en Batavieren ; — en dit was groo-
telijks tot voordeel voor dezen. Zij hadden nu ge-
legenheid om in dat opzigt zeer veel van de Ro-
meinen te leeren.
Beter huizen leerden zij bouwen, — wegen, ka-
nalen en dijken aanleggen, landbouw en veeteelt
verbeteren en zelfs marktplaatsen aanleggen, als
bewijs dat beschaving en welvaart zeer toenamen.
Zoo strekte deze overheersching onder Gods be-
stuur voor hen tot grooten zegen. Laat dit ons
aansporen om geduldig den tegenspoed, die ons
treft, te verdragen, in vertrouwen dat onze Hemel-
vader ook daarmede ons waar geluk bedoelt, al
zien wij dit niet altijd in.
31ste VERTELLING.
De Romeinen werden intusschen door weelde en
verbastering van zeden allengs zwakker. Niet zel-
den waren zij onderling zeer oneens en oproerig
tegen elkander.