Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
Daarom was liet tot hun geluk, dat de Romeinen
hen aanvielen en eenigzins van hunne vrijheid be-
roofden. Hun veldheer jüliüs cesak maakte vijftig
jaar vóór jezus de Batavieren tot bondgenooten der
Bomeinen, en veertig jaar later trof de Friezen
een dergelijk lot door den Bomeinschen veldheer
dkusus.
Die Bomeinen waren een zeer heerschzuchtig volk,
dat ook de Buitsehe en andere naburige volken trachtte
te overwinnen. Zij waren zeer dapper, en omdat de
Batavieren^ er eene eer in stelden, in hunne legers
te dienen, zoo kwam het weldra tot een bondgenoot-
schap, waarbij men onder anderen verpligt was,
jaarlijks schatting van krijgsvolk op te brengen.
In de legers der Bomeinen, bij hunne oorlogen te-
gen andere volken, gedroegen de Bataaf sehe hulp-
benden zich zoo dapper en getrouw, dat zij daar-
door bemind en beroemd werden, en de Romeinsche
keizers hen zelfs tot lijfwachten verkozen.
Lang duurde die vredelievende gezindheid tusschen
de bewoners dezer landen en hunne overheerschers
voort, — doch na ruim eene eeuw begonnen de
laatsten hen eindelijk allengs meer te onderdruk-
ken, en bij het invorderen der schattingen onbil-
lijk te behandelen. Hierom maakten zij, G9 jaar
na jezus, onder Claudius civilis, eenen opstand
tegen de Romeinen, waardoor deze tot inkeer kwa-