Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
nen van verslagen vijanden en in liet houden van
spiegelgevechten. Afgodsbeelden waren er niet veel
bij hen in gebruik; maar wel bragten zij offeranden
aan hunne afgoden. Dit deden zij om hunne goden
te verzoenen, wanneer zij waanden dat die toornig
waren.
Vergelijkt gij nu dien toestand bij het geluk, dat
wij thans ondervinden, dan hebt gij vele redenen
tot dankbaarheid aan onzen Hemelvader, die door
Zijn wijs en liefderijk bestuur dat alles wist te ver-
anderen en te verbeteren. Door vele middelen heeft
Hij er voor gezorgd, dat de beschaving hier allengs
aanwon, en de bewoners van Nederland in bloei en
welvaart toenamen, zooals wij in het vervolg zul-
len kunnen opmerken. Aan Hem hebben wij het
dus te danken dat wij zoo veel gelukkiger zijn, dan
die eerste bewoners van ons land.
30de VERTELLING.
Slechts een halve eeuw mogten de Friezen en Ba-
tavieren hier als een vrij en onafhankelijk volk le-
ven, en daarom beklaagt gij hen misschien; doch
was dat niet veranderd, waren zij een vi'ij volk ge-
bleven , dan zouden zij in beschaving weinig vorde-
ringen hebben kunnen maken, en nog lang even
ongelukkig geweest zijn.