Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
92
zij zich bijzonder veel in het schieten met pijl en
boog, in zwemmen en paardrijden, in het vaardig
hanteren van pieken en lansen. En omdat dit ook
in den oorlog te pas kwam, stelden zij des te meer
belang daarin. Zij waren dappere krijgslieden, en
vonden in die ruwe bedrijven het meest behagen,
waarom zij er zich op toelegden om gehard te zijn
tegen koude, honger en vermoeijenis, en den land-
bouw grootendeels aan ouden en zwakken of aan
vrouwen overlieten.
Hunne kleederen waren dierenvellen, die zij los
om zich heen sloegen, somtijds met de hoornen op
het hoofd, om in de oorlog des te verschrikkelij-
ker aanzien te hebben. Ook droegen zij van teenen
gevlochten mandjes op het hoofd, die met leem of
klei digtgestreken waren. Hun voedsel bestond uit
wortels, eikels, kruiden, visch, gevogelte, vleesch
van het tamme vee, en eene soort van bier.
Men beschuldigt hen wel eens van dronkenschap
en speelzucht, maar overigens waren zij zeer ge-
trouw, matig, gul en gastvrij.
Van de Godsdienst hadden zij weinige en zonder-
linge begrippen: want zij waren Heidenen, kenden
dus niet den waren God, en vereerden de afgoden,
in groote bosschen. Van een leven na dit leven
wisten zij iets, en stelden zich voor, dat het geluk
daar zou bestaan in bierdriuken uit de hersenpan-