Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
en Batavieren, eene eeuw voor onze jaartelling, zich
hier nederzetten en het op nieuw bevolkten. Dit
waren Germaansche volkstammen, ofschoon sommi-
gen meenen dat de Friezen uit noordelijker landen
afkomstig waren. Zoodanige verhuizingen hadden
er in dien tijd meer plaats, wanneer het eene volk
door het andere verdrongen werd. Zoo vervolgde
God het plan, bij den mislukten torenbouw van
Babel aangevangen, om het menschdom over de
geheele aarde te verspreiden.
Op houtvlotten kwamen de Batavieren den Bijn
afzakken met hun vee en al wat zij bezaten. Daar,
waar die rivier zich in tweeën verdeelt, hebben zij
zich het eerst nedergezet. Aan dat eiland, tusschen
de Waal en den Bijn gelegen, gaven zij den naam
van Bat-ouwej thans Betuwe, hetwelk goede grond
beteekent. Van daar hebben zij zich verder uitge-
breid, terwijl de Friezen zich in de noordelijker ge-
westen van ons land vestigden.
Alleen op hoogten, die zij terpen en wieren noem-
den, konden zij wonen. Daar bouwden zij hunne
ellendige hutten: want goede woningen konden zij
nog niet maken, omdat zij zeer ruw en onbeschaafd
waren. Zij waren geheel onbekend met kunsten en
wetenschappen. Landbouw cn veeteelt werden door
hen eenigzins beoefend, cn vooral met de jagt en
visscherij hielden zij zich bezig. Daarom oefenden