Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
90
aanleiding tot meerdere beschaving. De Nederlan-
ders zijn boven andere volken daarin bekwaam ge-
worden.
Ons land was ook daardoor des te meer geschikt
voor koophandel en zeevaart. Aan die lage ligging
en de vele wateren hebben wij het te danken, dat
ons land bloeijend en boven andere landen bevolkt
is. Niet alleen langs de zee, maar ook aan de
oevers der rivieren en kanalen, zijn daarom zoo vele
haven- en koopsteden verrezen, en door dien han-
del heeft dit eerst zoo nietig land zijne magt en
invloed wijd en zijd over de aarde uitgebreid, om
zich te verrijken met buitenlandsche bezittingen,
die ons jaarlijks verbazende schatten aanbrengen.
Zoo werd, onder Gods wijs bestuur, een door de
natimr zoo slecht begunstigd land een der schoonste
rijken der aarde: want ook de moerassen en poelen,
eenmaal drooggemaakt, zijn daardoor thai^s herscha-
pen in zeer vruchtbare gronden, zooals men in
hoog gelegen landen zelden aantreft.
29ste VERTELLING.
Eerst langzamerhand is Nederland een zoo geze-
gend land geworden. Het bevond zich nog in bo-
vengemelden ongunstigen toestand, toen de Friezen