Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
al doorzien wij vooraf Zijn Goddelijk plan niet, —
hoe schijnbaar onheil dikwerf het meest tot ons
heil strekt, en ons overtuigt van Zijne oneindige
vaderliefde, ^waarop wij veilig in alles kunnen ver-
trouwen.
Om u nog meer daarin te versterken, zullen wij
ook eens den blik slaan naar andere oorden, en
daarover bij eene volgende gelegenheid handelen.
28ste VEETELLING.
In de geschiedenis van ons eigen land en volk,
en in die der geheele wereld vindt men ook vele
bewijzen, dat God de opvoeder is van geheel het
menschelijk geslacht, en dit niet uitsluitend voor
de Israëlieten was, maar voor allen met wijsheid en
liefde zorgt, om hen voor hooger heil vatbaar te
maken.
Nederland was voor ongeveer §000 jaar geheel
anders gesteld dan thans. Het werd door de zee en
de rivieren dikwijls overstroomd, omdat het zoo
laag gelegen en niet door dijken omringd was. Daar-
door waren hier zeer vele moerassen en poelen:
want het water liep slechts gedeeltijk weder terug,
en de zon kon het overige niet spoedig genoeg op-
droegen. De moerassen en poelen met stilstaand
water veroorzaakten vele schadelijke uitwasemin-