Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
trap, dat er nooit gehoorde gruwelen voorvielen en
duizenden omkwamen.
Toen de stad reeds half vernield was, moest zij
ten laatste, 70 jaar na jezus geboorte, voor de
wapenen der belegeraars bukken. De mcnschlie-
vende titus wilde de Romeinen beteugelen; doch
hunne getergde woede was niet tot bedaren te bren-
gen. Alles, ook de prachtige tempel, werd aan de
vlammen opgeoiïerd of was ter prooi aan roof,
plundering, vernieling en moord.
Meer dan een millioen menschen verloren bij die
slooping van den Joodschen staat hun leven, —
bijna tachtigduizend werden als krijgsgevangenen
weggevoerd, en al de overigen waren genoodzaakt,
hun leven door de vlugt te redden.
Zoo geraakten de Joden bmtïn hun vaderland in
andere landen der aarde verstrooid, gelijk zij thans
nog rondzwerven. Zij verdienen ons medelijden:
want hadden zij zich niet zoo laten misleiden, en
de leer van jezds aangenomen, dan zouden zij
hoogstwaarschijnlijk voor al die jammeren bewaard
gebleven en beter door God opgevoed zijn tot
hooger heil, overeenkomstig Zijn liefderijk plan voor
geheel het menschelijk geslacht.
Gij hebt nu zoowel in de geschiedenis van dit
volk als in die van bijzondere personen gezien,
hoe God met wijsheid en liefde voor allen zorgt.