Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
<
der ware deugd te beoefenen, — dit werd nog er-
ger door den afkeer tegen de leer van jezus. Had-
den zij zich door liet Christendom laten veredelen,
dan zou dat zedebederf verminderd zijn, terwijl het
nu van jaar tot jaar toenam.
Hierdoor waren zij ook allengs meer oproerig
tegen de Romeinen, maakten dikwerf opschuddin-
gen tegen deze overheerschers, en moesten door
hunne legerbenden meermalen beteugeld worden.
Zoo steeg de verbittering ten top tusschen hen
en hunne overheerschers, en hunne welvaart werd
daardoor hevig geschokt.
Het Joodsche rijk neigde alzoo meer en meer ten
ondergang: want ook God had geene redenen, om
dat volk, gelijk voorheen. Zijnen bijzonderen bij-
stand te verleenen.
Nadat zij herhaalde malen het geduld der Romei-
nen zoo getergd hadden, besloot keizer vespasianus
eindelijk, om de stad Jeruzalem door zijnen zoon
titus te laten belegeren.
Voor de Christenen die er woonden, had God
vooraf gezorgd, door hen naar Rella te doen vlug-
ten, en dit mogten zij een groot geluk noemen:
want ontzettend veel had Jeruzalem door die bele-
gering te lijden, niet alleen van de Romeinen, maar
ook door der Joden eigen dwaasheid en verdeeld-
heid. Hongersnood steeg er tot zulk een' hoogeu