Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
85
vervolging der Joden tegen de Christenen werd daar-
door meermalen verzacht: want wanneer de Joden
het meest door die overlieerschers onderdrukt wer-
den, dan genoten de Christenen het meest rust, en
hunne leer kon zich des te vrijer uitbreiden.
Drie eeuwen later werd die Godsdienst aangeno-
men door Keizer constantijn , en dit bragt veel
toe tot hare verdere verspreiding in alle landen,
welke even als Nederland zich toen onder do magt
der Romeinen bevonden.
27ste VERTELLING.
Dewijl de Joden door de buitenlandsche Jodenge-
nooten, die de hooge feesten te Jeruzalem kwamen
vieren, en door de Romeinen, welke hen overheersch-
ten, meer en meer in aanraking met de andere
volken kwamen, zoo leerden zij van hen vele kun-
sten en wetenschappen, en vonden daardoor aan-
leiding tot uitbreiding van Jjandel en scheepvaart.
Maar zij werden daardoor ook bekend met vele
ondeugden en gebreken dier vreemden, zoodat dit
aanleiding gaf tot verbastering hunner zeden.
Was hunne Godsdienst reeds zeer bedorven toen
jezus onder hen optrad, — bestond die grootendeels
in het waarnemen van uiterlijke plegtigheden, zou-