Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
der werd hij m; een groot voorstander der leer van
jezus, en niet alleen een vurig belijder, maar ook
een ijverig apostel. Onder den naam van taulus
heeft hij het meest er aan toegebragt, om het
Christendom onder de Heidenen uit te breiden. Bui-
ten Taleslina heeft hij vele Christengemeenten ge-
sticht , die hij meermalen bezocht of waaraan hij
brieven zond, van welke wij nog bewijzen vinden
in de boeken van het Nieuwe Testament, — in
hetwelk ook andere leerlingen van jezus ons die
leer met de lotgevallen van den Zaligmaker en
Zijne volgelingen hebben beschreven.
In een oproer, dat de Joden te Jeruzalem tegen
paulus maakten, werd hij door de Homeinen gevan-
gen genomen. Hij ontkwam onder hunne bescher-
ming den hem gezworen dood ; doch hij moest naar
Bome reizen, om zich voor den Keizer te verant-
woorden , en bleef daar twee jaar gevangen.
Na zijne loslating werd hij onder nero op nieuw
gevangen genomen en onthoofd.
Zoo bezegelden hij en andere volgelingen zelfs
met den dood hunne getrouwheid aan jezus , nadat
zij in gevangenissen en elders Gods bijzondere hulp
ondervonden hadden.
De Romeinsche overheersching van Palestina was
niet slechts voordeelig om het Christendom in an-
dere landen bekend te <doen worden; maar ook de