Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
dom reeds te Jeruzalem maakte, — en de gezegende
invloed daarvan was zigtbaar door de eenvoudige
zeden, de onderlinge liefde en eensgezindheid bij
de eerste gemeente.
Dan dit maakte den haat der Joodsche overheden
op nieuw gaande. Zij deden niet alleen, wat zij kon-
den, om het volk afkeerig van die leer te doen
blijven, maar zij vervolgden tevens de eerste Chris-
tenen met verbittering en wreedheid, dreigden hen
met gevangenschap en dood, zoo zij volharden mog-
ten in het geloof aan jezus.
De edele stefakus werd het eerste slagtoifer daar-
van; doch toen de Joden hem steenigden, bad hij
tot God om vergiffenis voor zijne moordenaren, en
toonde dus, het voorbeeld van jezus te volgen in
liefde tot zijne gruwelijkste vijanden.
Zulk eene veredeling van den mensch had nog
nimmer eenige andere Godsdienst kunnen te weeg
brengen.
Bij den dood van stefanüS toonde saulue, een
schrander en wel onderwezen jongeling, dat hij be-
hagen vond in de vervolging der Christenen, —
en ook later liet hij zich door den Joodschen raad
gebruiken, om zelfs buiten 'slands tegen de belij-
ders dezer nieuwe leer hevig te woeden.
Naar Damaskus deswege afgezonden, werd hij op
den weg wonderdadig bekeerd. Van een tegen stan-
- ^ G *