Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
eene hoogst wonderbare wijze dien Heiligen geest,
waardoor zij bekwaam werden en moed ontvingen,
om het Christendom verder uit te breiden. Duizen-
den lieten zich terstond op de prediking der leer-
lingen tot belijders van jezüS leer doopen, en la-
ter heeft die Godsdienst zich wijd en zijd over de
aarde uitgebreid. En ofschoon vele Joden er afkee-
rig van bleven, toch zullen zij moeten erkennen,
dat de Christenvolken boven andere in beschaving
en geluk zijn opgeklommen, en die leer na achttien
eeuwen nog met kracht voortwerkt, om geheel het
menschdom te vormen tot tijdelijk en eeuwig heil,
overeenkomstig het opvoedingsplan des liefderijken
Hemelvaders.
26ste VERTELLING.
Met ijver hebben de apostelen vervolgens de Chris-
telijke Godsdienst eerst onder de Joden, daarna ook
onder de Heidenen uitgebreid,
In plaats van jüdas kozen zij matthus tot hunnen
medeapostel.
God verleende aan sommigen hunner ook de magt,
om wonderdadige genezingen te verrigten, opdat
men die nieuwe leer des te gereeder aannemen, en
voor een werk van God erkennen zou.
Groot was dan ook de opgang, dien het Christen-