Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
een Engel den steen afwentelde van liet graf, en
de wachters verschrikt de vlugt namen.
Aan eenige vriendinnen en aan Zijne leerlingen
versclieen jezus nog dienzelfden dag tot hunne
groote blijdschap: want met Zijnen dood hadden zij
grootendeels den moed verloren, — te meer dewijl
zij nog altijd meenden, dat jezus een aardsch ko-
ningrijk zou oprigten.
Dikwerf verscheen Ilij nog weder aan Zijne leer-
lingen, om hen te dien opzigte en omtrent de uit-
breiding Zijner leer nader te onderrigten, — en
veertig dagen na Zijne opstanding begaf Hij zich
met hen naar den OUjfherg buiten Jeruzalem, —
Zegenend nam Hij daar afscheid van hen, nadat
Ilij hun den last had gegeven, nog eenige dagen
te Jeruzalem te blijven, totdat zij den Heiligen geest
zouden ontvangen. Onder het uitspreken dier woor-
den zagen zij Hem statig opstijgen en ten Hemel
varen.
Daar is Hij nu, tot loon Zijner reine deugd voor
eeuwig verheerlijkt, aan Gods regterhand gezeten,
en heeft alle magt ontvangen, om als Koning te
heerschen over het rijk van waarheid en deugd,
hier op aarde door Hem gesticht.
Tien dagen daarna werd die belofte door jezus
vervuld. Terwijl de leerlingen op het Pinksterfeest
in den tempel vereenigd waren, ontvingen zij op
6