Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
Hij was d\i9 niet, gelijk de andere leerlingen,
aanwezig bij den strijd, dien jezus aan het kruis
volbragt. Had deze hun geleerd, hunne naasten als
zich zeiven te beminnen, zelfs vijanden lief te heb-
ben, Hij gaf daarvan bij Zijnen dood het schoonste
voorbeeld.
Nadat Hij zoo zes uren onder ijsselijke folterin-
gen aan het kruis had geleden, en Zijnen geest in
's Hemelvaders handen had aanbevolen, boog Hij
het hoofd en stierf, onder ontzagwekkende natuur-
tooneelen: want bij het heldere daglicht ontstond
er eene groote duisternis, — de aarde beefde, —
en de steenrotsen spleten.
Dit bragt groote verslagenheid en ontzetting te
weeg onder allen, en vooral onder de daar aanwe-
zige vijanden en bespotters van jezus. Zelfs de
Heidensche 'Romeinen betuigden te gevoelen, dat
jezus onschuldig en meer dan een gewoon mensch
moest zijn.
Door jozef en nicoüejius , twee aanzienlijke man-
nen , werd op verlof van pilatus het lijk van jezus
geborgen in een nieuw graf.
Op verzoek van den Joodsclien raad werd het
graf verzegeld , en door eene wacht van RomeinscJie
soldaten bewaakt; doch ook hierbij bleek, dat men-
schen niets tegen God vermogen: want op Zondag-
morgen wekte God jezus uit den dood op, terwijl