Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
III
Die zwakheid van Pilatus maakte de Joden des
te stonter, en door hunne Oversten opgestookt, na-
men zij eene zoo oproerig dreigende houding aan,
dat de landvoogd ten laatste verlof gaf, om het
vonnis te voltrekken.
Jezus werd nu met nog twee anderen naar Gol-
goiha gevoerd, om daar den kruisdood te onder-
gaan. Ilij, de onschuldige, hing daar tusschen
twee schuldigen, en onderging er het bitterst lij-
den voor de zonden van anderen, terwijl Hij door
Zijne vijanden bespot en gehoond werd. Bij dat alles
toonde Hij nog de reinste liefde en vergevensge-
zindheid, bad voor Zijne moordenaren, zorgde voor
Zijne moeder, en beloofde een' der medegekruis-
ten, die opregt in Hem geloofde, de eeuwige za-
ligheid.
Eer dit alles voorviel, was judas reeds zoodanig
tot wanhoop vervallen, dat hij den bloedprijs aan
de Joodsclie overheden terug bragt, onder betui-
ging van jezus volkomen onschuld; doch dit baatte
niets. — Zij wilden het geld niet terugnemen, nog
minder van Zijne onschuld hooren. En nu door
wroeging des gewetens tot het uiterste gebragt,
maakte judas door zelfmoord een einde aan zijn
leven. Zoo verschrikkelijk waren de gevolgen zijner
misdaad. Zijn berouw baatte hem niets. En zou
zijn gruwelijke dood hem iets hebben geholpen?