Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
zijn gewone menschen moeijelijk in staat, al bezit-
ten zij de magt, om Hem daarin na te volgen:
want de wil is gewoonlijk te zwak.
25ste VERTELLING.
Zoo werd jezüS nog dienzelfden avond en nacht,
tnsschen Donderdag en Vrijdag, langs de straten
van Jeruzalem gesleurd, eerst in het verkeerde huis,
en vervolgens in dat van den Hoogepriester cajaphab
gebragt. De Joodsche raad was daar reeds bijeen-
gekomen, en ofsQhoon men geen schuld in Hem
kon vinden, werd Hij toch, op grond van valsche
getuigen, ter dood veroordeeld, gelijk men reeds
vooraf had besloten.
Al blonk fiero onschuld op jezos gelaat, toch
werd Hij door de geregtsdienaars zeer mishandeld,
terwijl de raad daarna uiteen ging, om den volgen-
den morgen nog eens zamen te komen, en het von-
nis te bekrachtigen.
Zonder verlof van den Romeinschen landvoogd mogt
men evenwel dat vonnis niet ten uitvoer brengen.
Daarom bragt men jezus naar pilatus, en hoezeer
deze zich overtuigd hield van jezus onschuld en dit
openlijk betuigde, — toch het Hij hem geeselen,
om zoo het volk te believen, en nog de. gelegen-
heid te vinden, om jezus los te laten.