Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
koncliger Zijner heilrijke leer te zijn. Wie zou van hem
verwacht hebben, dat hij ooit tot die trouweloos-
heid zou kunnen vervallen? — Laat ons dus elke
ondeugd schuwen, om voor zoo iets bewaard te
blijven.
Nadat jezl'S met Zijne leerlingen den Paaschma'al-
tijd gevierd en het Ileilig Avondmaal ingesteld had,
ging Hij met hen naar den hof van Geihsémané. On-
der het doorstaan van hevige zieleangsten zocht Hij
daar door het gebed tot kalmte te komen; — en toen
Hij judas met eene bende zag naderen, gaf Hij zich
gewillig over, om voor ons het bitterst lijden te
ondergaan, en het blijvend zoenoffer ^te zijn voor
allen, die opregt in Hem zouden gelooven.
Wel toonde Hij aan judas , die Hem met eenen
kus verried. Zijne alwetendheid, en deed Zijnen
vijanden blijken, dat Hij de magt bezat, om hun
te ontkomen, — doch nadat Hij voor de vrijheid
Zijner leerlingen gezorgd had, gaf Hij zich groot-
moedig aan hen over, liet zich binden en heenvoe-
ren, om aan den Joodschen raad overgeleverd te
worden.
En hier zien wij vooral jezus grootheid. Het lij-
den zoo vooruit te zien, en te weten, — de magt
te bezitten, om er aan te ontkomen, — en dan
uit reine liefde en onbeperkte gehoorzaamheid zich
zoo vrijwillig daaraan over te geven, — daartoe