Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
hiertoe genoten in de bewaring van de dienst des
eenigen waren Gods.
Hadden zij dien God vroeger als Opperheer en
Regter leeren eerbiedigen, door jezus werd hun be-
kend gemaakt, dat die hun Hemelvader was, dien
zij als regtgeäarde kinderen moesten beminnen, en
uit dankbare liefde gehoorzamen, terwijl jezus zelf
het blijvend zoenoffer voor hunne zonde zou zijn.
. Hoogst gelukkig zou die voortrefielijke leer dat
volk hebben kunnen maken, hun door God het al-
lereerst aangeboden.
Dan, ofschoon zij JEZus met geestdrift zegevie-
rend in Jeruzalem inhaalden, weinige dagen daarna
lieten zij zich reeds tegen Hem opstoken, om tot
Zijnen dood mede te werken. .
De Joodsche raad had zamengespannen om dien
jezus den Nazarener uit den weg te ruimen.
Het gelukte hun, een Zijner leerlingen er toe om
te koopen, om jezus in hunne magt te leveren.
Judas isoariot liet zich daartoe overhalen, misschien
alleen uit geldgierigheid.
Zoo kan eene enkele ondeugd, waaraan wij ons
overgeven, zelfs het grootste geluk verwoesten. Ge-
lukkig toch kon hij in hooge mateheeten: want hij
was een der twaalf Apostelen, door jezus uitgeko-
zen boven zoo vele anderen, om door Hem zeiven
opgevoed te worden tot eeuwig welzijn, en de ver-