Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
75

dere deden des lands; doch op de hooge feesten
begaf Hij zich gewoonlijk naar Jeruzalem. Daar in
den tempel, in de synagogen, op andere plaatsen,
somtijds aan den oever der zee of op eenen berg
sprak Hij tot bet volk en Zijne volgelingen, om lien
met Zijne leer bekend te maken. Somtijds deed Hij
dat door gelijkenissen, doch altijd sprak Hij zoo
schoon en overtuigend, dat zelfs Zijne vijanden en
tegenstanders er door overwonnen werden, en niets
tegen Zijne wijsheid vermogten, ook niet bij de lis-
tigste aanvallen.
Velen volgden Hem op die togten, en duizenden
werden somtijds op eene wonderdadige wijze door
Hem gespijzigd, terwijl Hij vooral zich liefderijk
erbarmde over ongelukkige kranken en bedroefden,
waar Hij die mogt aantreffen.
Als de edelste vriend der menschen was Hij zoo
steeds ijverig bezig, om bu-n geluk en hunne vreugde
op alle mogelijke wijzen te bevorderen, terwijl Hij
onafgebroken in gemeenschap met Zijnen Hemelva-
der getrouw diens wil volbragt.
Geen wonder, dat Hij eenen gezegenden invloed
op velen maakte; — en had het Joodsche volk
geene wanbegrippen omtrent het doel Zijner komst
gekoesterd, zich niet door priesters en overheden
laten misleiden, — dan zouden zij door Hem tot
hooger heil opgevoed geworden zijn, dan zij tot