Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Zoo was hij als een waarlijk groot man de voor-
looper of wegbereider voor jezus, die ook, toen
Hij dertig jaar ond was, openlijk als Volksleeraar
optrad en zich door Johannes liet doopen, ter in-
wijding in Zijn gewigtig werk.
Hij koos twaalf zeer eenvoudige lieden uit tot
Zijne leerlingen, om hen te vormen tot Apostelen,
en Hem behulpzaam te zijn in het werk, waartoe
Hij gezonden was.
Bovendien zond Hij later nog zeventig andere
leerlingen twee aan twee uit, om Zijne leer uit te
breiden.
Hij bevestigde die leer door wonderen, genas vele
kranken, wekte zelfs dooden ten leven, en reisde
het land door, overal goed doende en de menschen
vermanende tot deugd en Godsvrucht,
Vooral drong Hij er op aan, om meer te zien op
reinheid van hart en wandel, dan op vasten, rei-
nigen, offeren en andere uitwendigheden.
Hij schroomde niet, om het kwaad overal zoo
veel mogelijk uit te roeijen, de misbruiken, die er
plaats hadden, tegen te gaan, en alle schijnheilig-
heid openlijk te beschamen.
Hierdoor verwierf Hij zich onder het volk een'
grooten aanhang, en velen namen Zijne leer aan^
zoodat zij zelfs genegen waren,, Hem tot koning te
kiezen, waaruit blijkt, dat zij nog deelden in liet wan-