Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
Zoo geheel van alle vrijheid beroofd, verlangden
de Joden des te vuriger naar den beloofden Verlos-
ser, van wien zij hoopten, dat Ilij hen van die over-
heersching zou bevrijden.
Dit begrip was zoo algemeen onder hen, dat zij
JEZUS niet voor den beloofden Verlosser erkenden,
ofschoon Hij reeds onder hen leefde en onder zulke
merkwaardige teekenen geboren was.
Dat deze onder zulke nederige omstandigheden
naar de wereld te voorschijn zou komen, dit was
hun daarom des te onbegrijpelijker. God had er
intusschen wijze redenen voor, om jezüS zonder
rijkdom en aanzien onder hen te zenden, opdat men
zou inzien, dat dit geen wezenlijk cn dimrzaam ge-
luk kon geven.
Toen johannes , zoon van den priester zachaeias ,
dertig jaar oud was, kwam hij openlijk onder het
volk te voorschijn, om te verkondigen, dat de lang
verwachte Messias reeds onder hen leefde, en zij
zich moesten voorbereiden, om door dien Verlosser
tot hooger heil gebragt te worden.
Wegens zijne nederige leefwijze en ingetogenheid,
zijne groote zedigheid en eenvoudigheid, door de
kracht en nadruk, waarmede hij sprak, verwierf
hij vele leerlingen. En omdat hij die in de Jordaan
doopte, zoo ontving hij den naam van johamnes
de Dooper.