Boekgegevens
Titel: God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Amsterdam: Mooij, ca. 1850 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2493
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200391
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstfilosofie
Trefwoord: Godsbegrip, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   God in de geschiedenis: een leesboek voor de Lagere School
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
tegenwerking besturen tot medewerking, zooals ons
ook in 't vervolg zal blijken.
Jezus groeide nu te Nazareth zeer voorspoedig
op, was buitengewoon braaf, verstandig en Gods-
dienstig en rees in gunst bij God en menschen,
terwijl Hij jozef behulpzaam was in zijn dagelijksch
bedrijf. Op Zijn twaalfde jaar te Jerwza^e?» zijnde ter
viering van een der hooge feesten, gaf Hij daar
reeds bewijzen van een verwonderlijk groot verstand.
In volgende jaren legde Hij zich bovendien steeds
toe op al, wat noodig kon zijn, om naderhand an-
deren wijzer, beter en gelukkiger te maken.
23ste VERTELLING.
Nadat nERODES gestorven was, stelde de Romein-
sche keizer het Joodsche land, in deelen geschei-
den , onder het bestuur van diens zonen. ArchelaüS
bekwam Judea tot zijn deel; doch omdat de keizer
ontevreden over hem was, werd hij afgezet. Het
bestuur werd nu toevertrouwd aan landvoogden.
En ofschoon herodes agrippa nog toegelaten werd
om als koning te regeren, — toch hadden die al-
len slechts eene schaduw van magt en waren geheel
onderworpen en afhankelijk, dewijl ie Romeinen
oppermagt aan zich behielden.